Universitas Vytauti Magni, 2000 m. Nr. 1-3    1-15 ið 9 straipsniø,   8 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Dar vieno neoficial. ambasad. sugrįžimas Jurga Gražulevičiūtė Stirbienė
Kaip išgyvensime, Rektoriau? New Document
Sutarė pripažinti diplomus New Document
Roberto Keturakio kūrybos vakaras Rimantas Viedrynaitis
Kalendorius Deimantė
Alio. Kalbos konsultacija R.Šarkauskienė
AB Lietuvos žemės ūkio bankas New Document
Laikas protauti New Document
Ketvirtoji Kauno istorijos konferencija Jonas Vaičekonis