Universitas Vytauti Magni, 2000 m. Nr. 7    1-15 ið 3 straipsniø,   0 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

3000-toji bakalaurÄ— ir 1000-toji magistrÄ— prof. V.Kaminskas
Vasaros pradžia VDU
Kronika