Universitas Vytauti Magni, 2000 m. Nr. 9    1-15 ið 3 straipsniø,   12 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Pasirašyta sutartis V.Butkienė
Bergeno universiteto delegacijos vizitas S. PauplytÄ—
NeakivaizdinÄ—s studijos VDU