Atgal á sàraðà  
Poezijos paguoda
File1.pngVasario devynioliktosios vakarą į poezijos skaitymo vakarą visus sukvietė Menų fakulteto profesorius habil. dr. Vladas Stauskas.

Sakoma, kad tikra poezija turi būti išmokstama atmintinai ir gyvi yra tik tie žodžiai, kurie sklinda iš žmogaus širdies. Prof. Vl.Stauskas skaitė tokius žodžius, kurie tarsi aidu atsiliepdavo visų, nors ir labai negausiai susirinkusiųjų, širdyse. Vakare buvo skaitomi M.Cvetajavos, A.Baltakio, D.Teišerskytės, A.Achmatovos ir dar daugelio kitų dailiojo žodžio meistrų eilėraščiai. Visus juos vienijo meilės tema.

Nuostabu, kad valandėlė su poezija gali taip atgaivinti ir nuskaidrinti sielą. Šis jausmas, bent man, buvo gerokai primirštas. Prof. Vl.Stauskas skaitė iš knygutės, kurią savo ranka pripildė poetinio žodžio gyvybės. Jau 28 metus jis skaito šią gyvąją knygelę, dalindamasis ir su klausytojais poetinio žodžio teikiama atgaiva.

Rimantas


(c) Universitas Vytauti Magni