Universitas Vytauti Magni, 2001 m. Nr. 4    1-15 ið 4 straipsniø,   8 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Didžiuojuosi, kad esu baigęs VDU Absolventai
Gegužė – vasaros pranašas Kalendorius
Rektoriaus rinkimai N.KreimerienÄ—
Jaunųjų fotografų paroda Parodos