Atgal á sàraðà  
Didžiuojuosi, kas esu baigęs VDU

Ieva Girčytė

Ne vienas turbūt pagalvojame, ką veiksime baigę studijas. Vienintelis atsakymas – dirbsime. Tačiau susirasti darbą, kuris būtų mėgstamas, pagal įgytą specialybę tikrai nelengva. Daug kas iš mūsų dirbame visai nekreipdami dėmesio, ar tai, ką darome, mums patinka. Daugelis šiandien šaukia, kad darbo rinka perpildyta, darbo jėgos pasiūla yra kur kas didesnė nei paklausa. Siūlau jau dabar susimąstyti, ar liksite tik garsiai šaukiantys, ar imsitės veiklos, pasimokę iš kai kurių mūsų absolventų.
File0.pngKĘSTUTIS VAŠKEVIČIUS dirba Užsienio reikalų ministerijoje. Jam 25 metai. Baigė Alytaus 7ąją vidurinę mokyklą, Politologijos specialybės bakalauro laipsnį įgijo VDU. Dabar studijuoja VDU PMDI II magistrantūros kurse taip pat politologiją. Jis mielai sutiko atsakyti į mūsų klausimus.

Kodėl pasirinkai politologijos specialybę ir kodėl VDU?

Politologija ir istorija man visada patiko, bet mokykloje baisiai nepasitikėjau savimi ir galvojau, kad ten studijuoja tik “pateptieji”. O kai pats įstojau į politologiją, supratau, kad taip nėra. Kodėl VDU? Tai trumpa istorija. Mokykloje buvau konservatyvus ir stoti į VDU – moderniausią tarp tuometinių Lietuvos aukštųjų mokyklų ir nenorėjau, ir šiek tiek prisibijojau. Bet atsitiko taip, kad mano geriausias draugas stojo į šią aukštąją mokyklą, sako “važiuojam” tai aš ir nuvažiavau. Taip čia ir atsidūriau. Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad didžiuojuosi baigęs VDU. Esu susipažinęs su situacija Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, Klaipėdos universitete ir JAV Roosvelt university (Čikaga), kuriame teko kurį laiką studijuoti. Su visiška atsakomybe galiu teigti, kad VDU prieš 5-3 metus lenkė ne tik visus Lietuvos universitetus, bet daugelį Vakarų universitetų taip pat.

Studijuodamas dažnai įsitraukdavai į visuomeninę veiklą?

Susidaro įspūdis, kad mūsų laikų studentas, universitete buvęs svarbiausias asmuo, dabar stumiamas į pakelę. Jeigu išliks tokios tendencijos, tai neliks laisvu mąstymu pagristų studijų, kuriomis VDU garsėjo.

Konkrečiai – dar bÅ«damas bakalaurantu aktyviai dalyvavau bent Å¡eÅ¡ių klubų veikloje. Pagrindiniai du – Debatų klubas ir Jaunųjų politologų klubas (dabar Akademinis politologų klubas). Buvo daug veiklos: be ministrų ir daktarų, du kartus viešėjo Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, vieną kartą A.Brazauskas, Saugumo Å¡efas M.Laurinkus ir t.t. Suorganizavome I-ąją Lietuvos aukÅ¡tųjų mokyklų olimpiadą, mus buvo pasikvietęs Prezidentas V.Adamkus – dalino klubui ne tik komplimentus, bet ir dovanas. BÅ«tent nuo to laiko VU TSPMI politologai, ne tik pradėjo mus “žmonėmis laikyti”, bet ir patys prašėsi įtraukiami į bendrą veiklą. I-osios Lietuvos aukÅ¡tųjų mokyklų olimpiados trÅ«kumas buvo vienas –  surinkome 101 dalyvį, jei bÅ«tų “nepavedę” (nenoriu minėti konkrečių universitetų), galėjo dalyvauti ir 250 studentų.

Kaip vertini šių metų olimpiadą?

Labai gerai suorganizuota. Klausimai profesionalesni nei I-oje, gal todėl, kad I-ajai olimpiadai mes patys juos galvojome, o šiai – profesūra. Patarimų nesinori duoti, nes nesu toks kompetentingas, bet, manau, kad tokiems renginiams reikėtų daugiau “reklamos”: visiems parodyti, kad jaunimas veikia ir pademonstruoti, ką gali VDU. Šiais metais pirmąją vietą užėmė Vilniaus universiteto studentas, o visas kitas vietas (iki 7 vietos) – VDU politologai. Buvau pakviestas dalyvauti parodomuosiuose debatuose, nes dėl neaiškių priežasčių neatvyko žadėję dalyvauti olimpiadoje TSPMI politologai.

Ar sunku įsidarbinti, baigusiam politologijos studijas?
File1.pngNuotr. Pirmosios politologų olimpiados organizatoriai – VDU studentai

Priklauso nuo daug ko. Pirmiausia nuo kvalifikacijos ir pažįstamų. Užsienio reikalų ministerijoje kiekvienais metais vyksta konkursai, tad viskas priklauso nuo kvalifikacijos ir, kaip kiekviename egzamine, nuo sėkmės. Dar priklauso nuo to, kaip moki save pristatyti, kiek informacijos apie darbo vietas turi ir kaip greitai ja sugebi pasinaudoti. Užsienio reikalų ministerijoje dalyvavau konkurse, o kas lėmė mano įdarbinimą, reikia klausti ne manęs, o komisijos narių.

Gal ką nors žinai apie savo kolegas, bendraamžius, ar jūs bendraujate?

Keli jų mokosi Jungtinėse Amerikos valstijose, Anglijoje. Kiti dirba Užsienio reikalų ministerijoje, Seime, Krašto apsaugos ministerijoje, Europos komitete ir kitose valstybinėse įstaigose. Treti įsidarbino privačiose konsultacinėse firmose. Aišku, mes ryšį palaikome, dalijamės informaciją, patirtimi, prisimename senus gerus VDU laikus.

Kaip vertini VDU?

Jeigu vertinčiau pagal perskaitytų teorinės medžiagos puslapių skaičių, tai Vilniaus universitetas, palyginus su VDU, atrodo geriau. Bet nežinau, ar tai gali būti rodiklis, nors kai kam Vilniuje atrodo, kad taip. Bet jeigu vertinsime~pagal žmogiškąsias savybes (studentas turi būti mokomas ne tik skaityti, bet visu pirma būti Žmogumi iš didžiosios raides), pagal tai, kaip mokoma mąstyti ir diskutuoti bei globaliai pažvelgti į pasaulį, tai Vilniui čia reikėtų dar nemažai pasispausti, bet, bijau, kad jiems nebėra kur spaustis. VDU išlieka demokratiškiausia aukštąja mokyklą, kur studentui suteikiama galimybė diskutuoti su dėstytojais ne tik paskaitų, seminarų metu, bet ir po paskaitų. Mano manymu, VDU politologų išsilavinimo (ne apsiskaitymo) lygis aukščiausias Lietuvoje.

Ką turi “turėti” studentas ar tik ką baigęs studijas janas žmogus norėdamas įsidarbinti?

Pažįstamų arba mokėti save pristatyti ir bent minimalią kvalifikaciją.

Ačiū už pokalbį ir linkiu sėkmės toliau, kopiant karjeros laiptais.(c) Universitas Vytauti Magni