Atgal á sàraðà  
Jaunųjų fotografų paroda

Alv. Vaitkevičius, MF dėstytojas

“PAVELDAS” – tokiu pavadinimu ir tokia koncepcija vedini parodą Kauno Fuji fotografijos galerijoje suorganizavo 10 jaunųjų Kauno fotografų. Iš tiesų tai graži ir pagirtina parodos kuratorių – Gintaro Česonio ir Romualdo Cikanavičiaus – iniciatyva. Būtų nepaprastai puiku, jeigu ji, šita iniciatyva, užgimusi pernai rudenį, gurkšnojant alų viename iš Senamiesčio barų, turėtų tęsinį, jeigu taptų tradicine, rengiama jei ne kasmet, tai bent pramečiui…
File0.pngFotografuojančiam jaunimui Kaune tokių parodų labai reikia, nes apie tobulėjimą galvoti galima tik pasirodant su savo kūryba visuomenei, tik palyginant ją su bendraamžių ir bendraminčių darbais. O padaryti tai galima vėlgi tik bendrose parodose! Iš kitos pusės, Kaune turime didelį būrį akademinio (ir ne tik!) jaunimo, kuris, pats nefotografuodamas, labai domisi tokia kūryba, seka ir vertina fotoparodas. Štai viena tokių jaunų fotografijos entuziasčių iš VDU Menų fakulteto šią parodą pavadino “gaivaus oro gurkšniu tirštoje meno mūzų prisotintoje erdvėje”. Ar begali būti geresnis įvertinimas autoriams? Jų, beje, bent pusė yra iš mūsų Universiteto! Buvę ar esami studentai… Įskaitant ir pačius organizatorius! Aš, jūsų nuolankus tarnas, sentimentaliai ekskursuodamas praeitin, pasigirsiu, kad gerai prisimenu, kada jiedu – Rolandas ir Gintaras – dar tik mokėsi fotografuoti, kada patys vos tik pradėjo kukliai dalyvauti parodose su savo kūryba… Greitai bėga laikas, greitai kinta kultūrinėasmeninė parodinė situacija! Čia reikia trumpai pakalbėti apie dar vieną fotoaktualiją, susijusią su mūsų Gintaru Česoniu. Tai projektas “Jaunieji lietuvių fotografai fotografuoja Didžiojoje Britanijoje”! Tokia paroda veikė Vilniuje Didžiosios Britanijos dienų Lietuvoje metu. Teigiama, kad tai buvo maloni staigmena ne tik Lietuvos visuomenei, bet ir patiems britams!Taigi vienas iš šešių šio projekto dalyvių ir fotoparodos autorių yra, anot Rasos Gečaitės, pristačiusios ją “Literatūroje ir Mene”, improvizuojantis profesionalas, chirurgiško akimirkos įamžinimo meistras Gintaras Česonis!
File1.pngFile2.pngBet grįžkime į Kauną prie “Paveldo” parodos. Čia susiklostė įdomi situacija. Parodos dalyviai – dešimtukas fotografijos entuziastų. Tai Rytis Mikulėnas su ciklu “Derlius”, G.Česonis – “Teisė tikėti…”, Jurga Radzevičiūtė – “KINO a”, Mindaugas Kavaliauskas – “Out of fashion – neverčiama”, Indrė Šiliauskaitė su 6 spalvotais darbais be pavadinimo, Rolandas Cikanavičius – “Mano demonai”, Eglė (pavardė nenurodyta) – “Vaikutis” ir “Mergaitė”, Valentinas Klimašauskas – “Ilgesys”, “Blogas sapnas”, Jurgita Stankevičiūtė su viena neįvardinta multimontažinio tipo fotografija ir pagaliau. Tadas Šarūnas – “Senamiesčio etiudai”. Taigi paroda labai marga tiek turinio, tiek ir stilistiniu požiūriu. Ją turintis vienyti konceptas “Paveldas” yra toks laisvai traktuojamas reiškinys, šio teksto autoriui ėmęs aiškėti tik po dviejų energingų parodos aptarimų ir diskusijų su autoriais. Tačiau, anot didžiųjų meno estetų, tai ir yra vienas iš meniškumo požymių – kūrinio prasmių ir gelmių užslėptumas… Nori nenori, apie tai teko mastyti ir kalbėti aptarinėjant ir atskirų autorių kūrybą, nes ji tikrai nelygiavertė bei įvairi – pradedant gana tiesmukiškais reportažiniais darbais, per konceptualius ir alegorinius kūrinius iki labai profesionalių, estetizuotų, reportažiškai nufotografuotų, fotoplastikos stiliumi atliktų darbų! Malonu, kad iš esmės parodoje eksponuota kūryba buvo ir intelektuali, ir elitiška!

P.S. Gegužės 8 dieną paroda “Jaunieji lietuvių fotografai fotografuoja D.Britanijoje” pasiekė Kauną – buvo iškilmingai atidaryta FUJI Fotografijos galerijoje (Rotušės a. 1).


(c) Universitas Vytauti Magni