Universitas Vytauti Magni, 2001 m. Nr. 5    1-15 ið 6 straipsniø,   6 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Suformuotas universiteto Rektoratas Senate
"Rankos prieš kompiuterį" Paroda
Iš "bravoro" į seminarą Interviu
Tikra poezija Literatūra
Kalendorius Ieva
V-oji studentų lituanistų konferencija Konferencija