Universitas Vytauti Magni, 2001 m. Nr. 8    1-15 ið 10 straipsniø,   7 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Delivery Status Notification (Failure) <postmaster@internal.takas.lt>
Dėstytojų ir studentų bendravimas Tema
Jaunųjų VDU fotografų paroda "Čiurkšt" Paroda
Gruodis Kalendorius
Labas vakaras... IÅ¡sitiesk nevilty
2001/2002 pavasario semestras Akademinis kalendorius
Sveikinimai
Adventas - KalÄ—dos
Tikiu, kad būsite dosnesni Redkolegijos skiltis
Parama