Atgal á sàraðà  
Jaunųjų VDU fotografų paroda „Čiurkšt”

Ieva Suraučiūtė

Å iandien vienų niekinamo, kitų aukÅ¡tinamo Postmodernizmo laikais Menas yra tapęs nebe žiÅ«rėjimo, bet SUVOKIMO objektu – bÅ«tent tai visa parodos nuotaika, įvaizdžiu ir įspÅ«džiu teigia mums jos rengėjai VDU MF ketvirtakursiai Ieva SuraučiÅ«tė ir Tomas Baronas. Be to, parodos apogėjus buvo jos atidarymas – jo metu vyko ne tai akcija, ne tai hepeningas su lazerių Å¡ou kompiuterijos tematika skambant senajai bulgarų etninei muzikai ir dainoms. Dalyvavęs atidaryme jaunimas iÅ¡ Menų fakulteto, spėju, buvo jei ne pakraupęs, tai pasimetęs… Manau, ir tai rengėjai buvo numatę! Taip, Menas Å¡iandien ne ŽIŪRĖJIMO, bet SUVOKIMO objektas! Ä®siminkite tai!  
                                                NuoÅ¡irdžiai JÅ«sų A. Vaitkevičius.

Gruodžio 5 d. Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta VDU Menų fakulteto studentų fotografijos darbų paroda.

Tai ne tik mūsų, parodos kuratorių (I.S & T. B), „kursinis darbas“ Lietuvos fotografijos istorijos kursui, bet ir atsakymas į taip dažnai Menų fakultete besimokantiems užduodamą klausimą: „Menotyra? Ką ten jūs studijuojat? Piešimą?“.
File10.pngParodos atidarymo momentas

Parodoje eksponuojame ne atsitiktine tvarka atrinktas fotografijas. Stengėmės, kad iš gausaus kiekio fotografijos praktikumo metu sukurtų studentų darbų atrinktas 10 nuotraukų vienytų bendra nuotaika, jos išsakytų mūsų subjektyvią poziciją ir sumanymą. Dėl to parodoje atsiranda poezija. Ji, parodydama mūsų santykį su kūriniais, kartu neprimeta mūsų „matymo“ kitiems parodos lankytojams. Dėl tos pačios priežasties neapibrėžėme savo koncepcijos parodos anotacijoje – norėjome palikti daugiau laisvės interpretacijoms, medituojant prie kiekvieno darbo pasiūlyto trumpo poetinio teksto temomis. Antra vertus, pateikiame dar ir D.Kajoko eilėraščio ištrauką, kuri rengiant parodą buvo mūsų atspirties taškas ir inspiracija:

O sese, jei tai išprotėjimas,
Man gaila tų, kurie neišprotės.
O jei tai lėtas atsargus mirties artėjimas,
Man gaila tų, kuriems toli iki mirties.

Nuoširdžiai dėkojame VDU Studentų Atstovybei, Menų fakulteto dekanui prof. V.Levandauskui, VDU dėstytojui A.Vaitkevičiui už paramą ir palaikymą, o Indrei Steponavičiūtei, Rasai Ožiūnaitei, Eglei Rudytei, Kristinai Zolubaitei, Teodorui Biliūnui, Dovilei Matuzevičiūtei ir Jolitai Gečaitei – už fotografijas.

P.S. Dar kartą atskirai reikėtų padėkoti fotografijos istorijos dėstytojui A.Vaitkevičiui, be kurio švelnaus paskatinimo „visada užsiėmę” studentai greičiausiai nebūtų radę laiko net šiam trumpam parodos pristatymui spaudoje...
File16.png

sutikau skersgatvy
Enšteiną
pajutau neapsakomą
ramybę
ir nuėjau ramiai
į visas vienuolika
pusių

R. ViedrynaitisG. Banaitis "Objektas"
File0.png


Didelė laimė (…)                
Pakilti virš laiko,
Kuriame viskas lekia ir sukasi,
kad geriau ištirtum,
aiškiau paregėtum
ir galutines išvadas padarytum

W. Szymborska
K. Raubienė "Senamiestis rudenį"

Eini lyg aklas atlupi
užkaltas sandėlio duris
lipi ant taburetės ir bandai pasiekt
serbentų trilitrį lentynoj
STOP

Vytautas V. Landsbergis File12.png
Apie gimtus namus

Å ituos namuos dar mano negyventa
Bet vaikščiota
Miegota ir
Pasenta

D. Kajokas      

                        
I. Steponavičiūtė iš ciklo "Saulėta rudens diena"
File19.png

Juodos dreninės sutros
Bėga mano upėm.
Mano ežeruos išmirė žuvys,
Ir kelio dulkės
Dega šnervėse
Nebe tuo kvapu.

Pasakyk bobute,
Kaip upės tekėjo
Tada…

Jonas Mekas
        
        
J. Gečaitė "Verkiantys Senamiesčio langai"              
File20.png
apkabinęs
sielvartą

vartau
save sielių

srovėse
toli

nuo
serbentų

Jonas Mekas


Eglė Rudytė "Vargonai"
File9.pngPrašymas Nr. 2
(…)
aš niekad negirdėjau vargonų.
Visus vaikystės sekmadienius
Praleidau patarnaudamas
Mišioms.Aš niekad nemylėjau moters.
Paskutiniąją mylėjau dar kūdikystėje.
Aš niekad nenusi˛ud˛iau.
Vieną dieną norėjau šokti žemyn iš
Penkto aukšto.
Šaligatviu ėjo nėščioji.
Ar galėjau ją išgąsdinti?
Rašykite man laiškus.
Kaip reikia gyventi?

A. Škėma

Živilė KlimavičiÅ«tė "VieniÅ¡i obuoliai"                  File17.png


D. Matuzevičiūtė "Be pavadinimo"


(c) Universitas Vytauti Magni