Atgal á sàraðà  
2001/2002 mokslo metų akademinis kalendorius
PAVASARIO SEMESTRAS

Dieninės studijos

Semestro pradžia:                               â€“ vasario 4 /pirmadienis/
Paskaitų tvarkaraščio pateikimas
/rudens semestrui/                              â€“ balandžio 12 /penktadienis/
Å ventų velykų atostogos:                   â€“ kovo 28 / ketvirtadienis/ – balandžio 2 /antradienis/
Egzaminų tvarkaraščio pateikimas:   â€“ balandžio 19 /penktadienis/
Registracija /rudens semestrui/         â€“ gegužės 14 /antradienis/ – gegužės 23 /ketvirtadienis/

Paskutinė semestro diena:               â€“ gegužės 24 /penktadienis/
Egzaminų sesija:                                â€“ gegužės 25 /Å¡eÅ¡tadienis/ – birželio 10 /pirmadienis/
Darbų gynimas:       magistrų            – birželio 03 /pirmadienis/ – birželio 07 /penktadienis/
                                 bakalaurų           â€“ birželio 11 /antradienis/ – birželio 14 /penktadienis/
Diplomų įteikimas:   bakalaurų          â€“ birželio 20 /ketvirtadienis/
                                 magistrų            â€“ birželio 21 /penktadienis/

Neakivaizdinės studijos


Konsultacijos vyksta Å¡eÅ¡tadieniais:      vasario 23 d.
                                                                kovo 2, 16, 23 d.
                                                                balandžio 13, 20 d.
                                                                gegužės  04, 11 d.
Dėstomų dalykų sąraÅ¡o pateikimas /rudens semestrui/     â€“ kovo 18 /pirmadienis/
Dėstomų dalykų studijų medžiagos pateikimas:                â€“ balandžio 5 /penktadienis/
Vasaros sesija:                         â€“ birželio 11 /antradienis/ – liepos 5 /penktadienis/
        

Teisės instituto  pavasario ir vasaros
semestrų kalendorius

Pavasario semestras

Semestro pradžia:                     sausio 7 /pirmadienis/
Paskutinė semestro diena:        balandžio 13 /Å¡eÅ¡tadienis/
Egzaminų sesija:                        balandžio 22 /pirmadienis/ – gegužės 3 /penktadienis/
Ex tota                                          birželio 5 /trečiadienis/
        
Vasaros semestras

Semestro pradžia:                    gegužės 6 /pirmadienis/
Paskutinė semestro diena:       birželio 7 /penktadienis/
Egzaminų sesija:                      birželio 17 /pirmadienis/ – birželio 21 /penktadienis/


(c) Universitas Vytauti Magni