Atgal á sàraðà  
File1.pngAdventas – Kalėdos

VDU kapelionas

Tai du žodžiai, atėję pas mus iš kitų kalbų. Bet jie jau yra prigiję ir mieli mūsų širdžiai. Antrasis žodis – tai Kristaus gimtadienis; pirmasis – Kristaus atėjimo prisiminimas ir laukimas. Stabtelėkim.

Išgelbėtojo laukė žmonės nuo seniausių laikų. Jau Pradžios knygoje randame pirmąją gerąją naujieną, kad blogis bus nugalėtas, piktasis pralaimės. Vėliau ši džiugioji diena darosi vis ryškesnė, vis konkretesnė. Tas gelbėtojas bus žmogiška būtybė, vienos rinktinės tautos, vienos genties atstovas. Jis bus karalius, įsteigs karalystę, kuri niekad nesibaigs. Išgelbėtojo valdos apims visus žmones, visas tautas. Visur bus taika, susiklausymas, gerovė. Pirmykštis Kūrėjo planas bus įvykdytas: ne tik atkurtas, bet nuostabiausiu būdu ištobulintas, tiesiog idealus.

Bet… Taip, randame ir bet. Laimėjimui pasiekti reikės didelės kainos. Pergalei sulaukti reikės aukos. Pats Išgelbėtojas nukentės. Vienu momentu atrodys, kad blogis nugalėjo, bet iš tikrųjų tai bus Išvaduotojo triumfas.

Per Adventą mes prisimename žmonijos ilgesį ir tuos pažadus apie Išgelbėtoją. Tai pirmoji Advento prasmės pusė. Yra ir antroji. Išvaduotojo pergalė yra neatšaukiama, bet ji dar visiškai neatsiskleidė. Kautynės laimėtos, bet vaisių dar nematyti. Pastato pamatai padėti, bet dar trūksta sienų ir papuošalų. O visa tai tikrai bus. Taip pažadėta. Tas, kuris pažadėjo, – neklysta ir neklaidina. Tai įvyks antrojo Kristaus atėjimo metu.

Pirmą kartą Kristus atėjo kaip mažas kūdikėlis, antrą kartą – kaip valdovų Valdovas. Pirmąjį kartą Kristaus pasveikinti atvyko piemenys, antrąjį kartą atvyks visų luomų, profesijų ir pareigų atstovai. Per pirmąjį Viešpaties pasirodymą atvyko tik pagonių tautų atstovai, per antrąjį atėjimą bus surinktos visos tautos. Pirmą kartą žmonės Jį pamatė vystykluose, per antrąjį atėjimą matys Jį, apgaubtą garbe ir didybe. Pirmojo apsireiškimo metu pasirodė viena nuostabi žvaigždė, tuo tarpu per antrąjį pasirodymą kris žvaigždės iš dangaus. Pirmą kartą minios iš Jo juokėsi ir šaipėsi, antrą kartą Jam pasirodant – visos gentys verks ir raudos. Pirmojo savo pasirodymo metu Kristus buvo vedžiojamas pas įvairius teisėjus, – antrąjį kartą Jis pats bus visų Teisėjas.

KALĖDOS: “Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad atisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo.” (Titui 2, 11ss).


(c) Universitas Vytauti Magni