Atgal á sàraðà  
Parama

Gruodžio 4 dieną VDU Centrinių rūmų Posėdžių salėje našlaičio statusą turintiems ir neįgaliesiems studentams buvo įteiktos Lietuvos globos komiteto stipendijos. Laukiančiųjų atvykstančios fondo „Kaimo vaikai“ atstovės Švobienės tarpe buvo ne vienas studentas, gaunantis šią stipendiją jau ne pirmą kartą: kiekvienais metais JAV, Čikagoje, įsteigtas Gražinos Liautaud fondas skiria finansinę paramą Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Šiais metais 49 VDU studentams buvo skirta 44 tūkstančiai litų. Jie gavo 1 000, 700 ar 500 litų dydžio stipendijas.

JAV, Lemonto mieste, įkurtas Lietuvių fondas prieš šv. Kalėdas 14 VDU studentų, turinčių fizinę negalią, skyrė 10 000 litų.
Vytauto Didžiojo universitetas skyrė 30 000 litų socialiai remtiniems studentams, kurie pateikė Studentų reikalų tarnybai prašymus ir pažymas, įrodančias jų sunkią padėtį. Šią stipendiją gavo 147 studentai.


(c) Universitas Vytauti Magni