Universitas Vytauti Magni, 2002 m. Nr. 2    1-15 ið 13 straipsniø,   5 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Jis gyvas VDU kapelionas
Senate
Vasario 16-toji ir Kovo 11-toji K. Antanaitis
Pagalba studentams S.Vaškelienė
Kas naujo kalbos madų pasaulyje V.Vasiliauskienė
Taip VDU atšventė savo 80-metį
Akademinis politologų klubas L. Pelanytė
Prancūzė Lietuvoje pasigenda šypsenų J. Goštautaitė
Pristatome dar vieną VDU poetą
"Apie dailę svajojau nuo pat mažens" S.Aleksandravičiūtė
Japonistai mėtėsi pupomis A.Zykas
Pavasaris Svajūnė
Dėmesio!