Universitas Vytauti Magni, 2002 m. Nr. 3    1-15 ið 8 straipsniø,   5 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Galiu gyventi Rimantas
Ką išsaugome, tą ir turime R. Keturakis
Improvizacija vokiečių kalba D. Skudžinskaitė
VDU teisės institutas J. Šarpnickienė
Pirmoji universitetų senatų asamblėja
VDU SA prezidentas davė priesaiką
Politika istoriko akimis R. Viedrynaitis
Rektoriaus prof. Vytauto Kaminsko kalba