Atgal į sąrašą  
Improvizacija vokiečių kalba

Danutė SKUDŽINSKAITĖ

Gegužės 10 dieną į Vytauto Didžiojo universiteto Centrinių rūmų Mažąją salę susirinko vertimų iš lietuvių kalbos į vokiečių kalbą konkurso dalyviai. Į apdovanojimų ceremoniją buvo pakviesta ir apsakymo “Improvizacija” autorė BITĖ VILIMAITĖ. Šį apsakymą konkurso dalyviams ir teko versti.
File1.pngTarptautinių ryšių prorektorius prof. K. Pukelis apdovanoja L. Pilypaitę, geriausiai išvertusią B. Vilimaitės apsakymą

Konkursas, kurį organizavo Vytauto Didžiojo universiteto laikraščio „Universitas Vytauti Magni” redakcija ir Vokiečių ir prancūzų filologijos katedra, sudomino ne tik vokiečių kalbą studijuojančius studentus, bet dalyvauti konkurse ryžosi tik trylika. Kaip sakė mūsų pakalbinti studentai, versti apsakymą nebuvo labai sunku, tačiau vis dėlto tekste buvo tokių vietų, kurios „užkliuvo” beveik visiems. Bet studentai sėkmingai įveikė užduotį ir tą dieną galėjo pasidžiaugti jiems skirtu renginiu.

Į konkurso nugalėtojų apdovanojimų ceremoniją atvyko būrelis komisijos narių, kurie stengėsi iš visų vertimų išrinkti tą, kuris būtų labiausiai artimas lietuviškam tekstui.Reikia pažymėti tai, kad vertimą vertino tiek „gryni” vokiečiai – Vokietijos ambasados Lietuvoje, Geothes instituto atstovai, VDU dirbantis vokietis Michael Klees, tiek – ir vertimo meno specialistai lietuviai.

Jauniesiems vertėjams ir jų draugams kalbas pasakė Vokiečių ir prancūzų filologijos katedros vedėja doc. Sigita Barniškienė, vertimų kurso dėstytoja Vitalija Bernatavičiūtė, VDU lektorius, atvykęs į Lietuvą pagal mainų programą, Michael Klees, Christiane Barchfeld iš Goethes instituto Vilniuje bei apsakymo autorė Bitė Vilimaitė. Studentams įspūdį padarė autorės įspūdžiai iš jos, kaip vertėjos, praktikos, pavyzdžiui, kaip ilgai ji ieškojo lietuviško atitikmens rusų kalbos žodžiui „ybil”.”

Savo apsilankymu konkurso dalyvius pagerbė ir Vokietijos ambasados Lietuvoje atstovė Sabine Haake, kuri pasidžiaugė tokiu aktyviu studentų dalyvavimu vertimų konkurse ir visiems susirinkusiems salėje priminė, kad būtent vertėjas yra tas žmogus, kuris padeda susikalbėti visų šalių vadovams, vienoms tautoms geriau pažinti kitas.
File0.pngNuotrauka atminčiai po apdovanojimų. Iš dešinės: dėst. V.Bernatavičiūtė, autorė B.Vilimaitė, Vokietijos ambasados Lietuvoje atstovė Sabine Haake, centre su dovanomis visos trys nugalėtojos, Goethes instituto atstovė Christiane Barchfeld, katedros vedėja doc. S.Barniškienė, UVM redaktorė N.Kreimerienė

Vertimų konkurso nugalėtojus apdovanojo Tarptautinių ryšių prorektorius prof. Kęstutis Pukelis. Jis I vietos laimėtojai Linai Pilypaitei,
Neringai Ulvinskaitei, laimėjusiai II vietą, bei III vietos laimėtojai Simonai Ezerskaitei įteikė pinigines premijas, o Sabine Haake merginas apdovanojo ir Vokietijos ambasados įsteigtais prizais. „Universitas Vytauti Magni” laikraščio redaktorė Nijolė Kreimerienė paskatinamaisiais prizais apdovanojo ir IV–VI vietų laimėtojus – Silvą Leščiauskaitę, Giedrę Rakauskaitę bei Marių Motiejaitį.

Po oficialios renginio dalies visi dalyviai ir ir svečiai buvo pakviesti dar pabendrauti neoficialioje aplinkoje. Gurkšnodami vyną jie dalinosi įspūdžiais, o laimėtojai kūrė planus, kaip išleis laimėtas premijas.


(c) Universitas Vytauti Magni