Atgal  sra  
Tarptautinė komisija VDU teisės studijas įvertino su pagyrimu


Jolanta ŠARPNICKIENĖ, VDU Rektoriaus atstovė viešiesiems ryšiams

Balandžio 24 dieną Vytauto Didžiojo universitetą (VDU) pasiekė oficialus raštas iš tarptautinės komisijos, kuri kovo mėnesį lankėsi Lietuvoje ir tikrino bei vertino trijų Lietuvos universitetų ir trijų kolegijų teisės studijų programas.Apsilankęs mūsų universitete ir ekspertų komisijos vardu kalbėjęs  Danijos Aalbergo universiteto profesorius Klausas Jensenas pareiškė, kad komisijai „garbinga ir malonu“ vertinti VDU Teisės institutą. Jis pabrėžė, kad steigiant šią mokyklą buvo pasirinkti labai ambicingi tikslai – kaip rašoma oficialioje savianalizėje, siekta sukurti savitą, net didingą teisės mokyklą. Anot prelegento, VDU šie tikslai yra visiškai pasiekti, ir tai esą itin didelis laimėjimas, kurio kol kas nepavyko įgyvendinti net kai kuriems Europos universitetams.K.Jensenas įvertino sunkias sąlygas, kuriomis buvo kuriama vakarietiška teisės mokykla posovietinėje erdvėje, ir patvirtino, kad VDU pasirinktas studijų modelis – trejų metų, aštuonių semestrų Teisės magistro studijos, į kurias priimami turintys bakalauro laipsnį kitų specialybių studentai, – atsiliepia aukštai teisės studijų kokybei.

Kuo pasižymi VDU Teisės institutas?

VDU Mykolo Riomerio teisės biblioteka

Šios bibliotekos fondams negali prilygti nė viena Lietuvos teisės biblioteka. Čia sukaupta naujausia Lietuvos bei užsienio teisinė literatūra. Bibliotekos pasididžiavimas – elektroninės teisinių duomenų bazės, kuriose sukaupti ne tik visi Lietuvos, bet ir Amerikos bei Anglijos įstatymai. Jomis be apribojimų gali naudotis Teisės instituto studentai ir dėstytojai. Tai puikus šaltinis moksliniams tyrimams. Specialiai šiai bibliotekai VDU TI dėstytojų sukurta Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarčių duomenų bazė, kurioje yra per 2000 nutarčių.

Dalykai dėstomi sokratiniu metodu

VDU teisės mokykla pasižymi išskirtina sokratine dėstymo metodika. Čia atsisakyta įprasto paskaitųdiktantų modelio. Vietoj to užsiėmimai vyksta nagrinėjant situacijas klausimų-atsakymų forma. Šis dėstymo bruožas būdingas JAV bei geresnėms Europos teisės mokykloms. Iš esmės toks metodas gali būti taikomas tiktai postbakalaurinėms studijoms. Turintis bakalaurinį išsilavinimą studentas sugeba giliau, išsamiau suprasti teisės dalyką. Jo jau pakankamai lankstus protas pasižymi gebėjimu spręsti sudėtingas problemas.

Daugelį kursų dėsto pripažinti Amerikos ir Anglijos teisės specialistai. Tai lemia studijų kokybės vakarietiškumą, palengvina tarptautinės teisės įsisavinimą ir suteikia galimybę absolventams gauti solidžius darbus tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėse organizacijose. Baigęs VDU teisės magistrantūrą absolventas yra puikiai susipažinęs ne tik su Lietuvos teisę, bet ir įgijęs tarptautines teisines žinias bei išmokęs teisinę anglų kalbą, todėl gali konkuruoti su geriausiais Vakarų Europos teisininkais.

Kiekvienas studentas moka teisinę anglų kalbą

Anglų kalbos išmokstama laipsniškai. Profesijos dalykų studijavimas anglų kalba yra natūralus ir geriausias būdas gerai išmokti teisinę anglų kalbą. Siekimas, kad kiekvienas studentas įvaldytų teisinę anglų kalbą, yra motyvuotas de facto tai Europos Sąjungos lingua franca, be kurios neišsivers joks perspektyvus teisininkas. Ši kalba atveria visas duris į Europos Sąjungą ir pasaulį. Doc. Markas Summersas, tarptautinis ekspertas, dėstantis VDU Tarptautinio terorizmo teisės kursą, kelerius metus dirbęs Lietuvoje Florida Coastal teisės mokyklos dėstytojas, neatsistebi, kad savo dalyką jis gali dėstyti anglų kalba visiems VDU teisės instituto magistrantams – mat tuo negalėtų pasigirti net daugelis gerų Europos universitetų.

Užsienio specialistų skaitomi dalykai – Teisės programų dalis

Vakarų teisės specialistai dėsto apie 50% visų disciplinų, o tai yra sudėtinė VDU teisės instituto mokymo programų dalis. Padrikų, „dėl akių” skaitomų paskaitų nėra. Nėra ir „maratoninių”, visą dieną skaitomų, vadinamų „intensyvių“ diktanto pobūdžio paskaitų. Retai būna, kad darbas auditorijose tęstųsi ilgiau nei tris akademines valandas per dieną.

Kiekvienas studijuojantis VDU teisės institute gali čia pat įgyti ne tik VDU TI magistro diplomą, bet ir garsiojo JAV universiteto – Michigan State University – Detroit College of Law (toliau – MSU-DCL) transnacionalinės teisės sertifikatą. Tai yra tolygu antrajam diplomui. Mat VDU dalį savo teisės programos yra akreditavusi šioje JAV teisės mokykloje. Tokio sertifikato įgijimas padeda įsidarbinti tarptautinėse kompanijose ir teisės firmose ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Transnacionalinės teisės specializacijos įgijimas būsimam darbdaviui rodo, kad jo turėtojas gerai moka anglų kalbą ir yra išklausęs daug svarbių transnacionalinių – europinio ir tarptautinio lygio – dalykų. Šį sertifikatą taip pat gali gauti studentai, baigę kitus šalies universitetus ir studijuojantys VDU teisės institute kaip laisvieji  klausytojai.

Absolventai apie VDU teisės institutą
(iš anoniminės apklausos):

Puikios sąlygos mokytis: gera teisinė biblioteka, lengvai prieinamas internetas, patogus mokslo administravimas naudojantis intranetine [vidaus ryšio] sistema. Studijoms visa reikalinga medžiaga prieinama čia pat universitete.“
„Aukštos kvalifikacijos dėstytojai.  Manau, retas universitetas gali pasigirti tokia gausa tarptautinio garso dėstytojų.“
***
„Ypač dabartiniame darbe padeda šios teisės mokyklos įdiegtas gerokai platesnis požiūris į teisę (ne vien vienpusiškas tuo metu šalyje galiojančių įstatymų „kalimas“), sugebėjimas analizuoti konkrečius teisinius atvejus (kadangi užsiėmimų metu tai buvo dažnai daroma), „protingai“ taikyti teisės normas.  Svarbus ir reikalingas buvo ne tik kontinentinės, bet ir bendrosios teisės dėstymas, pabrėžiant precendento taikymo ypatumus.  Manau, šiandieninėje teisėje tai tampa vis aktualesniu dalyku.“
***
„Tai mokykla, kuri moko ne normų, o mąstymo, taikant tas normas gyvenime.“


(c) Universitas Vytauti Magni