Atgal á sàraðà  
VDU SA prezidentas davė priesaiką
File0.png
Prisaikdindamas naująjį SA prezidentą Rektorius liudininku būti pakvietė KTF dekaną mons. doc. V.S.Vaičiūną

Gegžės mėnuo VDU akademinei bendruomenei nepašykštėjo renginių. Visus nudžiugino mūsų universiteto krepšinio komanda, antrus metus iš eilės tapusi LSKL čempionais. Antrus metus iš eilės VDU SA išrinko tą patį prezidentą – Tadą Martusevičių.

Plačiau apie tai  skaitykite  UVM priede „Studentų kampas”


(c) Universitas Vytauti Magni