Universitas Vytauti Magni, 2002 m. Nr. 4    1-15 ið 13 straipsniø,   4 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Mokslo metų baigimo šventė N. Kreimerienė
Eilės R. Viedrynaitis
Interviu su poete A.Žiupsnyte Dr. B. Janulevičiūtė
Oratorijos autorius N.Kreimerienė
VDU absolventų klubas "Alumni"
Paminėtas VDU Garbės daktaro jubiliejus Nijolė Kreimerienė
Paskaita apie Europos Sąjungą J. Razumaitė
Studijas universitete prisiminus Svajūnė Aleksandravičiūtė
Siekimas įsidarbinti E. Pūras
Konferencijos problemos Dr. E.Ramanauskaitė
Veiklusis "Ekonomistų" klubas L. Pelanytė
Senate
Vasarą krenta žvaigzdės Kalendorius