Universitas Vytauti Magni, 2002 m. Nr. 5    1-15 ið 8 straipsniø,   8 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Jaunimas rinkosi socialinius mokslus
Mokslų metų pradžia VDU
Kalendorius Svajūnė
Senate
Kalbos kertelė R.Šarkauskienė
Teologijos ateitis Mons.dr.doc. V.S.Vaičiūnas
"Omnitel" prezidentas rems studentus R.Stonkutė
Rektoriaus sveikinimas