Atgal į sąrašą  
Teologijos ateitis: Europos Bažnyčių teologijos fakultetų konsultacijos

Mons. dr. doc. Vytautas Steponas VaičiūnasEuropos Bažnyčių teologijos fakultetų asociacija kartu su Graco universiteto Katalikų teologijos fakultetu 2002 m. liepos 4–7 d. Austrijoje, Graco mieste, surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Teologijos ateitis Europoje“. Joje dalyvavo 60 įvairių krikščioniškųjų konfesijų atstovų – dvasininkų ir pasauliečių – iš 26 Europos šalių universitetų bei institutų. Lietuvai atstovavo Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekanas mons. dr. doc. V. S. Vaičiūnas, Šv. Antano religijos studijų instituto (Kretinga) prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete direktoriaus pavaduotojas habil. dr. A. Motuzas bei Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto evangeliškosios teologijos katedros vedėjas dr. A. Baublys.


File0.png
Po konferencijos atidarymo. Iš kairės: habil. dr. Alfonsas Motuzas, trečias – Graco vyskupas dr. Egon Kapellari, Graco universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas prof. dr. Gerhard Larcher ir mons. dr. doc. Vytautas Steponas Vaičiūnas.
Nuotrauka iš autoriaus archyvo

Oficialus renginio atidarymas vyko Graco universiteto Didžiojoje salėje. Pranešimus skaitė Graco vyskupas dr. Egon Kapellari, Vokiečių krašto Evangeliškosios Bažnyčios vyskupė dr. ponia Bärbel WartenbergPoter bei Austrijos Ortodoksų Bažnyčios metropolitas dr. Michael. Prelegentai aptarė Europos Bažnyčių suartėjimo perspektyvas bei jų teologijų sklaidos tendencijas. Jie apžvelgė dabartinę Europos bažnyčių situaciją ir iškėlė gausias problemas, kurias turėtų spręsti konferencijos dalyviai. Renginys vyko Graco priemiestyje, Alpių kalnuose, Švč. M. Marijos bazilikos parapijos namuose. Konferencijos darbas vyko trijų posėdžių forma. Po pusryčių iki pietų buvo išklausomi du plenariniai pranešimai. Po pietų vyko darbas grupėse, diskutuojant plenarinio posėdžio pranešimų iškeltais teoriniais ir praktiniais klausimais. Konferencijos dienos darbas baigdavosi vakare, aptariant darbo grupių atlikto darbo rezultatus. Plenarinių posėdžių temas pristatė garsūs Europos teologijos fakultetų vadovai – dvasininkai bei pasauliečiai teologai, dirbantys įvairiuose Europos universitetuose. Temas „Teologijos ir universalizmas Europoje“ bei „Praktinė teologija XXI amžiuje“ pristatė Atėnų (Graikija) universiteto Teologijos fakulteto prof. dr. Konstantinė Delikostatis bei Upsalos (Švedija) universiteto Teologijos instituto prof. Dr. Sven Erik Brodd; temas „Teologiją ir kiti mokslai“ bei „Ekumeninė dvasia šiandieninėje teologijoje” – Eidinburgo (Škotija) Religijos mokslų instituto prof. dr. Duncan Forrester bei Miunsterio (Vokietija) universiteto Evangelikų teologijos fakulteto prof. dr. Michael Beintker; temą „Istoriniai ir statistiniai duomenys apie teologijos studijas Europos universitetuose“ – Friburgo universiteto (Šveicarija) prof. dr. Leo Karrer.
File2.pngVDU atstovai aktyviai dalyvavo diskusijose, kurių temos buvo: „Praktinė teologija XXI amžiuje“, „Teologija ir kiti mokslai“ bei „Istoriniai ir statistiniai duomenys apie teologijos studijas Europos universitetuose“. Taip pat oficialiai buvo pristatytas Vytauto Didžiojo universitetas bei Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete.

Konferencijos metu priimtos direktyvos bus toliau derinamos Europos Bažnyčių vadovų lygmenyje. Jas numatoma aprobuoti artimiausioje konferencijoje Lozanoje (Šveicarija), kuri įvyks šių metų lapkričio mėnesį. Tad vis daugiau šalių įsijungiant į Europos Sąjungą ir teologijos mokslų laukia nauji darbai bei siekiai.

Tris dienas aktyviai dirbant Graco miesto priemiestyje, paties miesto įžymybių taip ir neteko pamatyti.

Norime nuoširdžiai padėkoti VDU rektoratui už paskatinimą ir paramą, kuri sudarė galimybę mūsų Universiteto atstovams dalyvauti šioje konferencijoje ir pristatyti Europai VDU, Katalikų teologijos fakultetą bei religijos mokslų lygį Lietuvoje.


(c) Universitas Vytauti Magni