Atgal  sra  
Sveikinimas

Nuoširdžiai sveikinu Universiteto dėstytojus, darbuotojus, visus studentus, magistrantus ir doktorantus su XXI-ojo amžiaus, žinių visuomenės amžiaus, antrųjų akademinių metų pradžia.

Ypač sveikinu gausų būrį pirmakursių, pradėjusius pirmuosius mokslo metus Universitete. Tikiu, kad po ketverių ar šešerių metų Lietuvos ūkis, kultūra, švietimas sulauks ne mažesnio būrio humanistinės orientacijos absolventų, suvokiančių savo sprendimų prasmę ir atsakomybę tautai ir Valstybei.

Rektorius prof. Vytautas Kaminskas


(c) Universitas Vytauti Magni