Atgal á sàraðà  
Senate

Senato posėdyje, įvykusiame birželio 26 dieną:

1. Įteiktas habilituoto daktaro diplomas doc. Jonui Čepinskiui

2. Apsvarstyti ir balsavimu patvirtinti kandidatai profesoriaus, docento ir vyresn. mokslo darbuotojų pareigoms užimti.
Profesoriaus: Finansų katedra – Jonas Čepinskis, Biologijos katedra – Vida Mildažienė, Edukologijos katedra – Margarita Teresevičienė, Šv. Antano religijos studijų institutas – Alfonsas Motuzas.
Docento: Ekonomikos katedra – Remigijus Čiegis, Lietuvių literatūros katedra – Dalia Kuizinienė.
Vyresn. mokslo darbuotojo: prof. Br. Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras – Elina Naujokaitienė.

3. Profesoriaus mokslo pedagoginis vardas suteiktas habil dr. Leonui Fliorentui Gudaičiui.
Docento mokslo pedagoginis vardas suteiktas dr. Virginijai Vasiliauskienei.

4. Patvirtinti 3 katedrų vedėjai: SMF Edukologijos katedros – prof. Margarita Teresevičienė, PMDI Žurnalistikos katedros – doc. Auksė Balčytienė, KTF Religijos studijų katedros – doc. Romualdas Dulskis.

5. Svarstyti ir patvirtinti VDU Statuto pakeitimai, susiję su Aukštojo mokslo įstatymo, priimto 2002 m. pradžioje, pataisomis.

6. Svarstyti ir patvirtinti 2001 m. spalio 11 dieną Senato patvirtinto „Studijų regulamino” pakeitimai.

7. Patvirtintas VDU doktorantūros reglamentas.

8. Pritarta Psichologijos katedros pertvarkymui į Bendrosios psichologijos ir Teorinės psichologijos katedras.

9. Senatas pritarė Atviros Lietuvos fondo ir Kauno arkivyskupijos kvietimui VDU tapti trečiuoju viešosios įstaigos „Socialinės ekonomikos institutas” steigėju. Šios įstaigos uždavinys būtų spręsti socialinės atskirties, trečiojo sektoriaus ekonominės savirūpybos ir kt. klausimus.

Senatas taip pat pritarė „Sugiharos fondo – diplomatai už gyvybę” kvietimui, kad VDU taptų to fondo dalininku.

10. Senatas pritarė „Studijų kokybės centro” įkūrimui. Tai būtų VDU padalinys, vykdantis studijų kokybės tyrimus bei konsultavimą.

11. Patvirtintos 4 habilitacinių komitetų sudėtys.

12. Apsvarstyti kai kurie einamieji klausimai.


(c) Universitas Vytauti Magni