Universitas Vytauti Magni, 2002 m. Nr. 6    1-15 ið 8 straipsniø,   9 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Įkurtuvių akimirkos
Siek neįmanomo, pasieksi maksimumą S.Aleksandravičiūtė
Kalendorius
Nėra žmogaus, kuris nerūpėtų D. Skudžinskaitė
LR Prezidento vizitas VDU J. Razumaitė
Katalikų teologijos fakultete įkurtuvės N. Kreimerienė
Sveikinimai
Senate