Atgal á sàraðà  
LR Prezidento vizitas VDU

Justina Razumaitė, PMDI IV
Spalio 28 d. Akademinio politologų klubo kvietimu universitete lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas, VDU Garbės daktaras Valdas Adamkus.File3.pngDidžiojoje auloje surengtame susitikime su VDU akademine bendruomene LR prezidentas V. Adamkus atsakė į daugybę klausimų

LR Prezidentą pasveikino VDU rektorius prof. Vytautas Kaminskas.

V.Adamkus pasidžiaugė, kad per trumpą laiką pavyko sukurti atvirą visuomenę. Be jos bet kokios pastangos toliau kurti valstybę būtų neįmanomos. Jauna karta – tai atsakymas į daugelį klausimų. Ji įgyvendins naujas idėjas.Užsienio politikos prioritetai

Įžangoje LR Prezidentas V.Adamkus apžvelgė užsienio politikos prioritetus. Prezidentas neįsivaizduoja Lietuvos ateities be aktyvaus dalyvavimo Europos bendrijoje. „Mes negalime užsitverti savo kieme. Lietuva buvo, yra ir bus Europos dalis“, – sakė jis. Europa žengė ir žengia į priekį, o Lietuva penkiasdešimt metų buvo suvaržyta. Tačiau ir mes turime kuo didžiuotis. “Daugelyje sričių Europą privalėsime vytis, bet ir mes ateiname į ją su savo įnašu – mokslu, kultūra, švietimu. Mūsų buvimas Europos Sąjungoje natūralus“. Prezidentas net neabejoja, kad Lietuva per viršūnių susitikimą Kopenhagoje bus pakviesta į ES, o Prahoje – į NATO. „NATO bus mūsų saugumo garantas. Per šią organizaciją sutvirtinsime savo saugumą, – teigė V.Adamkus – Niekas nenori ateiti į nesaugią teritoriją, o mes esame stipri ir gerai besitvarkanti šalis“.
File2.pngAtsakymai į klausimus

Paklaustas, ar reikia Lietuvai referendumo NATO klausimu, Prezidentas atsakė, kad nėra tikslo jo organizuoti. Pakvietimas narystei dar nereiškia narystės. Devyniolikos valstybių narių parlamentai atskirai turės ratifikuoti NATO plėtros sutartį.

Studentai apipylė klausimais Prezidentą

Kaip žinia, V.Adamkus yra vienas iš kandidatų į LR prezidentus. Būsimą kadenciją jis apibūdino kaip dar sunkesnį periodą nei dabartinis. Lietuvos viduje reikia priimti daug neužbaigtų įstatymų. Svarbu, kad jie būtų dar racionalesni ir tikslesni.

Prezidentas taip pat atsakinėjo į klausimus, susijusius su savivalda, Šengeno sutartimi, nusikalstamumu, teisėsaugos institucijomis, Prezidento galiomis.

VDU rektorius prof. V.Kaminskas iškėlė Teisės instituto, kuris pripažintas geriausiai ruošiantis teisininkus Lietuvoje, problemą. Siūloma neakredituoti VDU teisės magistrantų, kadangi jų studijų laikotarpis yra treji metai. Pasak V.Adamkaus, tai visiškas nesusipratimas. Kiek leidžia Prezidento kompetencija, jis stengsis visomis išgalėmis tokiam siūlymui nepritarti.

Diskusija su Kauno jaunimo organizacijų atstovais

Po susitikimo su VDU akademine bendruomene V.Adamkus išklausė Kauno jaunimo organizacijų nuomonių.

Buvo kalbėta apie organizacijų svarbą ir jų rėmimo problemas. Dabar labai aiškiai juntama jaunimo patriotizmo stoka. Jį labiausiai turėtų ugdyti švietimo įstaigos ir organizacijos.
Taip pat kalbėta apie jaunimo emigracijos priežastis. Labai jaučiamas „protų nutekėjimas“. Įgijęs žinių, jaunuolis neturi kur jų panaudoti Lietuvoje. Pasak Prezidento, jaunimo jėga nesustabdysi, tai – natūralus procesas.


(c) Universitas Vytauti Magni