Atgal á sàraðà  
Katalikų teologijos fakultete ir vėl įkurtuvės

Nijolė KreimerienėFile2.png

Įkalnėn įsibėgėjančios Gimnazijos gatvės dviejų aukštų pastate ir prieš metus atidarytų Katalikų teologijos fakulteto didžiųjų rūmų priestate trejus metus triūsę statybininkai ir restauratoriai spalio 23 dieną pagaliau įteikė raktus visu grožiu sušvitusių rūmų šeimininkams. Šiomis įkurtuvėmis, į kurias susirinko daug garbingų svečių, džiaugėsi ne tik čia įsikursiančio Katalikų teologijos fakulteto darbuotojai ir studentai, bet ir visa Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė.


KTF dekano mons. doc. V.S. Vaičiūno rankose – simbolinis raktas


Atidarydamas ta proga surengtą iškilmingą minėjimą, Universiteto rektorius prof. Vytautas Kaminskas kalbėjo:

Gražia dovana – restauruotais Katalikų teologijos fakulteto rÅ«mais –  vainikuojami jubiliejiniai metai: vasario 16ąją minėjome Universiteto įkÅ«rimo 80metį.

Å is pastatų kompleksas buvo pastatytas 1925 m. pagal inž. Felikso Vizbaro projektą. Komplekso pasididžiavimas – Å v. Zitos draugijos Centriniai rÅ«mai – stilizuotas renesanso ir  klasicizmo formų pastatas buvo ne tik tuo metu vienas gražiausių Kaune, bet ir įrengtas pagal paskutinius to meto technikos reikalavimus – su kanalizacija, centriniu Å¡ildymu ir vandentiekiu. PuoÅ¡ni susirinkimų salė, dabartinė Didžioji aula, tuometinės spaudos tvirtinimu, netgi pranoko Rotušės „Baltosios gulbės” salę.

Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai 1940 m. žiemą Šv. Zitos draugijos pastatai buvo nacionalizuoti ir perduoti Butų ūkio valdybai. Po Antrojo pasaulinio karo šiuos pastatus kartu su Butų ūkio valdyba valdė ir Pirčiųskalbyklų trestas, kadangi viename iš jų buvo skalbykla. Nuo 1961 m. pastatai priklausė Ekonomikos technikumui. 1991 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nugyventi pastatai grąžinti Kauno Arkivyskupijos kurijai, kuri 1997 m. juos perdavė Universitetui.

Komplekso restauravimo darbai buvo pradėti 1999 m. rugsėjį. Pagrindiniai rūmai prikelti iš griuvėsių per pusantrų metų – jie iškilmingai atidaryti 2001 metų vasario 15 d. Šiandien jau galime džiaugtis ne tik pagrindiniais rūmais su 170 vietų Didžiąja aula, viena puošniausių Kaune ir Lietuvoje, bet ir visu kompleksu: dekanato pastatu su jo perlu – koplyčia, Didžiąja ir kitomis auditorijomis, kompiuterių klasėmis, kuriose vienu metu gali mokytis 460 studentų, gražiai sutvarkyta aplinka. Šio komplekso atstatymui ir įrangai išleista per 8 mln. litų.
Universitetas grąžina  miestui jau antrąjį Laikinosios sostinės architektÅ«rinįistorinį paminklą – priminsiu, kad 2000 metų balandžio 28tąją taip pat iÅ¡ griuvėsių prikelta buvusi tarpukario Lietuvos Ministrų Pirmininkų rezidencija – dabartiniai Universiteto Rektorato rÅ«mai. Manau, niekas neabejoja, kad Katalikų teologijos fakultetas papuošė Kauno senamiestį.

Daugiau Tau, Alma Mater, tokių įkurtuvių!

Rektorius nuoširdžiai dėkojo žmonėms, tiesiogiai prisidėjusiems prie šio rūmų komplekso atstatymo: rekonstrukcijos projekto autorėms architektėms R. Gudienei ir L.Perevičienei, restauravimo darbus atlikusios AB „Marijampolės statyba” generaliniam direktoriui V.Zigmantai ir jo vadovaujamiems statybininkams; vyriausybei, finansavusiai šių rūmų restauravimą ir atstatymą, Katalikų teologijos fakulteto Didžiajam kancleriui JE Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, be kurio geranoriškumo ir palankumo universitetui šių iškilmių nebūtų buvę.

Sveikinimo žodį tarė Švietimo ir mokslo ministras A. Monkevičius, arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius, Kauno meras D.Ašmys, Katalikų teologijos fakulteto dekanas mons. doc. V.S.Vaičiūnas. Priėmęs iš „Marijampolės statybos” gen. direktoriaus V.Zigmanto simbolinį raktą jis „atrakino” restauruotą šio fakulteto dekanato pastatą. Apžiūrėję dar dažais kvepiančius jo kabinetus, pastovėję susikaupti kviečiančioje koplyčioje, aplankę amfiteatrinę auditoriją, kurioje galės paskaitų klausytis per 140 ne tik šio fakulteto, bet ir viso Universiteto studentų, visi susirinko į Didžiąją aulą, kurioje vyko šiai progai skirtas minėjimas.


(c) Universitas Vytauti Magni