Atgal á sàraðà  
Senate

Senato posėdyje, įvykusiame rugsėjo 26 dieną, svarstyta ir nutarta.

1. Įteikti daktaro diplomai: Gintarei Bernotienei, Auksei Endriulaitienei, Kristinai Juraitei, Vaidai Kamuntavičienei, Rūsčiui Kamuntavičiui, Jolitai Šliogerienei, Gintarei Samajauskaitei.

2. Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. R.Apanavičius pristatė prof. Br.Kerbelytės 1970–2001 m. darbų ciklą „Pasakojamosios tautosakos struktūrų ir semantikos raidos tyrinėjimai bei sistematika” Lietuvos mokslo premijų konkursui. Senatas šiai kandidatūrai pritarė.

3. Patvirtinti 2001 m. priimtų į dienines ir neakivaizdines studijas doktorantų vadovai.

4. Pakeisti kai kurių doktorantų komitetai ir patvirtinti doktorantų eksternų komitetai.

5. Menų instituto direktoriumi patvirtintas prof. Vytautas Levandauskas, Gamtos mokslų fakulteto dekanu – doc. Donatas Mickevičius, Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanu – prof. Pranas Žukauskas.

6. Patvirtinti Studijų kokybės centro nuostatai.

7. Į Lietuvos mokslo premijų komitetą pasiūlyti: prof. R.Apanavičius ir prof. V.Kaminskas.

Senato posėdyje, įvykusiame spalio 30 dieną, svarstyta gana daug klausimų.

1. Pasveikinti nauji Senato nariai: nuo Ekonomikos ir vadybos fakulteto – habil. dr. J.Kvederavičius; nuo Socialinio darbo instituto – prof. M.Teresevičienė ir doc. A.Jagelavičius.

2. Buvo pasveikinti jubiliatai. Rektorius prof. V.Kaminskas, taręs labai šiltą sveikinimo žodį, mūsų universiteto juosta apjuosė Senato narį, pirmąjį VDU rektorių prof. Algirdą Avižienį, kuriam šią vasarą sukako 70 metų.

Rektorius pasveikino ir kitą jubiliatą – Universiteto Tarybos narį, LR prezidento patarėją Remigijų Gašką, kuriam 70 metų sukako spalio mėnesį.

3. Senato kvalifikacinės komisijos pirmininkas prof. R.Apanavičius pasiūlė slaptam balsavimui šias kandidatūras: profesoriaus mokslo pedagoginį vardą suteikti Petrui Puzarui (humanitarinių mokslų sritis, teologijos kryptis). Docento mokslo pedagoginį vardą – Kaziui Meiliui (humanitarinių mokslų sritis, teologijos kryptis); Artūrui Grebliauskui (socialinių mokslų sritis, viešojo administravimo ir vadybos kryptis); Sauliui Pivorui (socialinių mokslų sritis, politikos kryptis).
Po balsavimo šioms kandidatūroms pritarta.

4. Kvalifikacinės komisijos pirmininkas siūlo įtraukti slaptam balsavimui šių Kauno Botanikos sodo darbuotojų, pareiškusių norą dalyvauti konkurse etatinėms vietoms užimti, kandidatūras:

Introdukuotų augalų laboratorijoje – Vilija Snieškienė, Vidmantas Pranas Juronis; Dendrochronologijos laboratorijoje – Rūtilė Pukienė, Jonas Karpavičius; Vaistinių ir uoginių augalų laboratorijoje – Ona Ragažinskienė, Silvija Rimkienė, Remigijus Daubaras.

Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų katedros docento vietai užimti – dr. Romualdas Dulskis. Senatas balsavimu joms pritarė.

5. Buvo pristatyti Kauno botanikos sodo įstatų pakeitimai. Pakeistas 1 punktas – sumažinti Kauno botanikos sodo direktoriaus kompetenciją, paliekant jam teisę formuoti tik ūkio darbuotojų tarnybą,

6. Studijų komisijos pirmininkas prof. R.Laužackas pristato Senatui svarstyti 5 magistrantūros studijų programas ir specialiųjų profesinių studijų programą.


(c) Universitas Vytauti Magni