Atgal á sàraðà  
SveikinameFile1.pngFile0.pngKun.prof.habil.daktaras, akademikas, VDU KTF Bažnytinės teisės katedros vedėjas Pranas VAIČEKONIS. Mons.habil.daktaras, Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto prie KTF VDU direktorius Petras PUZARAS šventė 50 metų Kunigystės Jubiliejų.

Nuoširdžiai sveikiname Garbinguosius Jubiliatus ir linkime daug kūrybinės energijos, sveikatos ir Dievo palaimos

KTF VDU dekanas
mons.doc.dr.V.S.Vaičiūnas ir
visa Fakulteto bendruomenėFile3.png
Sveikiname Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros vedėją prof. Romualdą JUKNĮ

Neseniai Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus savo kasmetinę premiją įteikė VDU prof. Romualdui JUKNIUI. Jis tapo dešimtuoju šios premijos laureatu. Įteikdamas premiją šalies vadovas pabrėžė svarų prof. R. Juknio indėlį įgyvendinant Lietuvoje įvairius aplinkosaugos projektus, rengiant nacionalinę subalansuotos plėtros ataskaitą. Šis žinomas mokslininkas kompleksiškai įvertino Lietuvos aplinkos kokybės ir gamtos išteklių būklę, nurodė pagrindinių oro, vandens taršos šaltinių likvidavimo būdus.File4.pngSveikiname fotomenininką Romualdą POŽERSKĮ

Sveikiname mūsų instituto dėstytoją, žinomą fotomenininką Romualdą Požerskį, kuriam Fujifilm galerijoje veikusioje parodoje „Gamta – visų namai“ buvo įteiktas Kauno miesto meto apdovanojimas.

Ši prestižinė paroda, kurią globoja šalies Prezidentas, Kaune rengiama jau šeštą kartą. Tokiu būdu Fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius suteikia galimybę įvairių šalių autoriams pademonstruoti savo požiūrį į ekologiją, o žiūrovams – pamatyti skirtingus stilius ir idėjas.


File12.pngVėlinės

Juodam danguj mėnulis baltas
Nebyliai kužda savo maldą
Ir lapų šnaresys per lietų –
Tarsi šimtai žmonių kalbėtų ...
Rusena žvakė. Tūkstančiai tokių,
Po tylą besiblaškančių akių ...
Tačiau ramybę teiks man liūdinti naktis,
Jei čia atrasiu savo artimo akis.
Sudėsiu visą viltį į šią liepsną.
Įpūsiu šilumos į šaltą ugnį,
Širdies ritmu išbelsiu šventą giesmę
Ir mūsų nebeskirs bedugnė.
                      Asta Novikaitė, KTF II k.File9.png

(c) Universitas Vytauti Magni