Universitas Vytauti Magni, 2002 m. Nr. 7    1-15 ið 7 straipsniø,   9 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Kalėdos
Laisvi tekėti E. Perednytė
Jei nieko - tai viskas R. Keturakis
Kulka Dievo Širdy N. Stankutė
XIX amžiaus aidai S. Aleksandravičiūtė
Kalendorius
IBM ir "Omnitel" konkursas T.Zaikauskas