Atgal į sąrašą  
XIX amžiaus aidai

Svajūnė Aleksandravičiūtė, HMF III k.

Šio rudens pabaiga buvo turtinga iškilių, mūsų tautai svarbių asmenybių jubiliejų: V.Krėvės –120 gimimo metinės, Maironio – 140 gimimo metinės, A.Baranausko – 100-osios mirties metinės. Mūsų universitete buvo atidarytos naujos auditorijos, skirtos šių žymių amenybių garbei, – V. Krėvės – Donelaičio rūmuose bei Maironio auditorija Katalikų teologijos fakultete. Todėl šiame šventiškame jubiliejinių minėjimų kontekste lietuvių literatūros dėstytojai doc. Irenai Skurdenienei kilo originali idėja surengti Akademinę savaitę – XIX amžiaus aidai, skirtą XIX amžiaus literatūrai ir jos kultūrai.
20030127_091956_0.png
Doc. Irena Skurdenienė pristatė renginio svečius – prof. Leonidą Donskį ir doc. Tomą Sodeiką

Savaitė prasidėjo studentiška akcija – „Studijuojame XIX amžių”, kurios metu modernioje Humanitarinio fakulteto erdvėje, fojė ant laiptų, antro kurso filologai, studijuojantys lietuvių kalbą, dainavo XIX amžiaus poetų-dainių S.Valiūno „Birutę” bei A.Baranausko „Dainų dainelę”. Skanduojamas  silabinis XIX amžiaus tekstas bei senosios dainos  tarsi sušildė modernią mūsų universiteto erdvę.

Kitą dieną naujai atidarytoje V. Krėvės auditorijoje vyko pokalbis „XIX amžiaus klasika ir nūdiena”, kuriame dalyvavo prof. L.Donskis doc. T.Sodeika, ir VDU Retorių teatras. Šiame pokalbyje buvo labai įdomiai plačiame kultūriniame Vakarų Europos kontekste interpretuotas mūsų XIX amžiaus klasikas Maironis, taikliai pastebėti šiandienos sąlyčio su poeto kūryba aspektai. Susirinkusieji svarstė, ką šiuolaikiniam skaitytojui gali reikšti toks poetas kaip Maironis. Buvo rasta pusiausvyra tarp visuomeninės lyriko prigimties ir „dramblio kaulo bokšto gyventojo” asmenybės bruožų.

Šiame pokalbyje dalyvavę studentai galėjo ne tik pasisemti originalių minčių, naujų idėjų, bet turėjo galimybę pajusti laisvą intelektualios, akademinės komunikacijos atmosferą. Pokalbio pabaigoje Retorių teatras dainavo prasmingas „Trakų pilies” strofas, šiuolaikiškai, savitai ir įdomiai interpretavo poeto S.Gedos modernios poetikos sonetus, skirtus Maironiui.

Trečiąją savaitės dieną prof. E.Aleksandravičius skaitė paskaitą „Amžių sandūroje. Vėlyvasis A.Baranauskas.” Profesorius pateikė naujausius savo tyrinėjimus apie A.Baranauską, į klasiko asmenybę, jo gyvenimą ir kūrybą pažvelgė pateikdamas analitines įžvalgas, aprėpiančias A.Baranausko kultūrinio, visuomeninio laikotarpio racionalią, analizę. Iš tiesų ši paskaita buvo naudinga ne tik studijuojantiems A.Baranausko kūrybą, nes susirinkusieji įgijo naujos informacijos, be to, galėjo stebėti akademinę retoriką, laisvą komunikavimą su auditorija. Džiugu, kad laisva, akademinė mūsų profesūros mintis moko ir mus, studentus, laisviau mąstyti ir kūrybiškiau reikšti savo mintis.

Paskutinis šios prasmingos savaitės akcentas – teatralizuotas XIX amžiaus pobūvis, surengtas pagal to meto bajoriškos kultūros tradicijas. Daugelis mūsų universiteto bendruomenės narių tarsi persikėlė į XIX amžių – susirinko į pobūvį, kuriame ne tik stengėsi išlaikyti tam amžiui būdingą etiketą, bet ir dalijosi medžioklės įspūdžiais, grojo fleitomis bei gitara, šoko polonezą, dainavo to meto dainas, kaip tikri bajorai diskutavo apie madas, bajoro statusą, kultūrą. Svarbus šios šventės akcentas buvo stalas – papuoštas balta staltiese, nukrautas gardžiais kepsniais bei kvapnia gira.
Už kūrybingumą bei supratimą Retorių teatras dėkingas VDU kavinei „Laviltė”, jos vedėjai L.Dirmeikienei ir puikioms jos padėjėjoms.

Džiugu, kad atsirado žmonių, neabejingų ne tik XIX amžiaus kultūrai, bet ir šiandieniniams studentams. Juk visa ši savaitė buvo skirta ne tik dėstytojams, bet ir mums, studentams, kad susipažintume su to amžiaus kultūra, pajustume jo dvasią, susimąstytume apie  mūsų amžiaus sąsajas su juo.


(c) Universitas Vytauti Magni