Universitas Vytauti Magni, 2003 m. Nr. 1    1-15 ið 6 straipsniø,   7 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Filosofija - gyvenimo pamatas S. Aleksandravičiūtė
Studentų kūryba
Kalendorius Lina
Humanitarai žengia koja kojon su gyvenimu Živilė Genytė
Prasidėjo neakivaizdininkų mokslo metai Ž. Genytė
Senate