Atgal  sra  
Prasidėjo nauji studentų neakivaizdininkų mokslo metai
Živilė Genytė, PMDI I kursas


Sausis Vytauto Didžiojo universitete – ramybės ir poilsio mėnuo, nes visi dieninių studijų studentai atostogauja. Šią ramybę sudrumstė sausio 21-ąją dieną prasidėjusi pirmoji šiais metais studentų neakivaizdininkų sesija. Jie rinkosi į iškilmingą posėdį, pasirašė sutartis su Universitetu, kompiuterizuotai registravosi į dalykus, susitiko su dekanais. Nuo 23-osios dienos studentai pradėjo lankyti paskaitas, kurių metu kiekvienas dėstytojas pateikė užduotis namų darbams, supažindino su dėstomo dalyko struktūra, nurodė literatūrą bei metodinę medžiagą. Pasibaigus įžanginei sesijai, prasidės semestras, kuris tęsis iki birželio – tada vyks pirmoji trijų savaičių sesija. Sesijų metu studentai klauso apžvalgines paskaitas, konsultuojasi, atlieka laboratorinius darbus ir laiko egzaminus. Tarp sesijų jie savarankiškai mokosi, atlieka namų užduotis, be to, gali susitikti su dėstytojais per konsultacijas.


20030218_134145_0.pngMokytis niekada nevėlu

Neakivaizdinės studijos mūsų Universitete organizuojamos jau treti metai. Šiais metais VDU sulaukė nemažo būrio neakivaizdinių studijų studentų, kurie siekia gauti bakalauro diplomą. Neakivaizdinės studijos vykdomos šešiolikai studijų programų: verslo administravimo – Ekonomikos ir vadybos fakultete; anglų, lietuvių filologijos, etnologijos, filosofijos, istorijos – Humanitarinių mokslų fakultete; informatikos – Informatikos fakultete; aplinkotyros, biologijos – Gamtos mokslų fakultete; religijos mokslų – Katalikų teologijos fakultete; viešojo administravimo – Politikos mokslų ir diplomatijos institute; edukologijos, sociologijos, psichologijos – Socialinių mokslų fakultete; socialinio darbo – Socialinio darbo institute; menotyros – Menų institute. Šiemet priimti 594 neakivaizdininkai, žinoma, norinčių studijuoti buvo gerokai daugiau, nors visos neakivaizdinės studijos yra mokamos. Pasak Akademinių reikalų tarnybos laikinai direktorės pareigas einančios Silvos Butkienės, toks didelis susidomėjimas neakivaizdinėmis studijomis yra paaiškinamas būriu žmonių, kurie siekia aukštojo mokslo, patys jau dalyvaudami gamyboje, visuomeninėje veikloje. “Dirbdami jie pastebi, kad stokoja žinių, taigi jų tikslas yra praplėsti savo akiratį, siekti nuolatinio mokymosi galimybių. Taip pat siekiama išplėsti galimybes asmenims įgyti aukštąjį mokslą derinant su darbu, sudaryti sąlygas mokytis visiems, kurie negali studijuoti dieninėse studijose (moterims, auginančioms vaikus, vyresnio amžiaus asmenims ir kt.). Be to, siekiama racionaliau panaudoti Universiteto žmogiškuosius ir materialinius resursus”. S.Butkienė pasidžiaugė, tokiu dideliu susidomėjimu universiteto studijomis ir pabrėžė, kad netgi garbaus amžiaus žmonės, jau turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, siekia VDU diplomo. Universitete nėra jokio metų cenzo, tai lemia liberalus požiūris į mokslą, siekiant išplėsti mokslo siekimo galimybę bet kokio amžiaus žmogui. Akademinių reikalų skyriaus direktorė sakė, kad šiemet įstojusiam vyriausiam studentui daugiau nei šešiasdešimt metų.

Šiemet populiariausios studijų programos tiek jaunesniųjų, tiek ir vyresniųjų tarpe buvo verslo administravimo bei psichologijos. Neakivaizdininkai gali mokytis nuo 8 iki 12 semestrų. Pirmajame ir antrajame kurse neakivaizdininkai studijuoja bendruosius universitetinio lavinimo ir studijų programos pagrindus, tai sudaro 80 kreditų, kuriuos galima surinkti per 2-3 metus.Jau trečiajame, ketvirtajame kurse jie studijuoja savo pasirinktos programos specialybinius dalykus (taip pat 80 kreditų), šie du kursai taip pat gali tęstis nuo 2 iki 3 metų. Taigi pagrindinės neakivaizdininkų studijos trunka nuo 4 iki 6 metų, o programų apimtis yra 160 kreditų. Tai įvykdžius yra suteikiamas konkrečios studijų programos bakalauro kvalifikacinis diplomas ir laipsnis, tokios pat formos ir pavyzdžio kaip ir dieninių studijų studentams. Taigi aišku, kodėl ir reikalavimai jiems nėra mažesni nei pastariesiems. Turint tai galvoje, nenuostabu, kad iš 2001 metais priimtųjų pirmos laidos 612 neakivaizdininkų nemažai nubyrėjo. Šiuo metu universitete iš viso studijuoja apie1600 neakivaizdinių studijų studentų.


(c) Universitas Vytauti Magni