Universitas Vytauti Magni, 2003 m. Nr. 4    1-15 ið 8 straipsniø,   8 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Gegužė-birželis Kalendorius
VDU man padėjo praplėsti akiratį S. Aleksandravičiūtė
Gyvename kartu su senolių melodijomis M. Zinevičiūtė
Studentų ekonomistų olimpiada L. Šešekaitė
Senate UVM inf.
Priėmimo į magistrantūrą 2003 m. tvarka
„Protų nutekėjimas" - už ir prieš K.Aleksynaitė, M.Zinevičiūtė
Dėl junginio NORIU PASTEBĖTI vartosenos Kalbos kertelė