Atgal á sàraðà  
Senate

Senato posėdyje, įvykusiame gegužės 14 d., svarstyta ir nutarta:

1. Daktaro diplomai įteikti: Erikai Drungytei, Visvaldui Legkauskui, Mindaugui Liaukoniui, Saulenei Pučiliauskaitei, Jurgitai Staniškytei, Nijolei Taluntytei.

2. Padėkos raštais apdovanoti Respublikinės jaunųjų ekonomistų olimpiados, kurioje mūsų universiteto komanda užėmė antrąją vietą, organizatoriai: Inga Baužytė, Saulius Kancerevyčius, Darius Jazevskis ir Mindaugas Karvelis.

3. Priimti studijų ir mokslinio darbo organizavimo normatyvai. Sudaryti ir įgyvendinti šiuos normatyvus prireikė dėl dviejų priežasčių: pirma, pasikeitė aukštųjų mokyklų finansavimo principai. Dabar atsižvelgiama ne tik į studentų skaičių, bet ir į dėstytojų mokslinį aktyvumą, metodinės medžiagos leidybą. Antra, dėstytojai privalo išdirbti nustatytą darbo laiką. Po diskusijų studijų ir mokslinio darbo organizavimo normatyvai buvo patvirtinti vienbalsiai.

4. Docentės pedagoginis vardas suteiktas dr. Rasutei Žukienei.

5. Senatas vienbalsiai pritarė Rektoriaus pasiūlymui pertvarkyti Aplinkotyros tyrimų centrą, esantį prie Aplinkotyros katedros, į Aplinkos tyrimų centrą Gamtos mokslų fakultete ir patvirtino šio centro įstatus.

6. Pritarta, kad būtų steigiamas Lietuvos Katalikų bažnyčios istorijos centras Katalikų teologijos fakultete ir patvirtinti jo nuostatai. Centro užduotis – kaupti, kataloguoti ir sudaryti galimybę panaudoti Lietuvos bažnyčių kurijose, parapijose ir išeivijoje per daugelį metų susikaupusią įvairiausią archyvinę medžiagą.

7. Pritarta, kad Botanikos sode esanti Dendrochronologijos laboratorija bÅ«tų perkelta į Aplinkos tyrimų centrą Gamtos mokslų fakultete ir pertvarkyta į  Dendroklimatologijos ir radiometrinių tyrimų grupę.

8. Rektoriaus siūlymu pritarta lėšų, skirtų Botanikos sodui, perskirstymui.

9. Patvirtinti studentų žinių kaupiamosios sistemos, įvedamos mūsų universitete, principai. Lietuvos Studentų Sąjunga inicijavo Aukštojo mokslo įstatymo pataisą, kuri leidžia studentui, pirmą kartą neišlaikiusiam egzamino, perlaikyti jį sesijos tęsinio metu. Tačiau ta tvarka negalioja universitetuose, kuriuose įdiegta kaupiamoji žinių vertinimo sistema. Mūsų universiteto Studentų atstovybės pritarimu, Senatui patvirtinus, tokia sistema įvedama mūsų universitete.

10. Nutarta doc. Irenai Skurdenienei suteikti pusės metų trukmės kūrybines atostogas monografijai „Retorika ir XIX a. lietuvių literatūra“ rengti.


(c) Universitas Vytauti Magni