Atgal  sra  
Studentų ekonomistų olimpiada

Laura Šešeikaitė, MI I k.Studentija yra ta visuomenės dalis, kurios rankose mūsų šalies ateitis. Todėl labai džiugu, kad akademinis jaunimas buriasi ir kuria įvairiausias organizacijas, imasi atsakingos veiklos formuojant perspektyvią pilietinę Lietuvos  visuomenę.


Šis tas apie klubą
20030610_124827_0.pngKlubui vadovauja Saulius Kancerevyčius

VDU akademinis studentų ekonomistų klubas „Ekonomistai” buvo įsteigtas 2000 m. lapkričio 15 dieną. Pagrindiniai jo iniciatoriai – Mantas Slatkevičius, Sigitas Vaitkevičius ir Darius Jezepčikas. Klubo pagrindinis tikslas buvo suvienyti visus studentus, kurie domisi ne tik Kauno, bet ir visos šalies verslo aktualijomis, turi įdomių ir perspektyvių idėjų šioje srityje.

2003 m. vasario 13 dieną ši organizacija buvo įregistruota Kauno miesto savivaldybėje kaip Kauno klubas „Ekonomistai“.Tai plataus profilio, gerai organizuotas jaunų, protingų ir gabių žmonių būrys, kuriam nuo 2003 m. kovo 13 d. vadovauja valdybos pirmininkas Saulius Kancerevyčius. 2003 m. kovo 19 d. buvo priimta 15 naujų narių ir dabar klubą atstovauja 26 įvairių specialybių studentai.

„Ekonomistai“ dirba kaip aktyvi visuomeninė studentų organizacija, kurios pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra rinkti ir keistis informacija apie verslo perspektyvas, plėtoti ryšius su verslo žmonėmis, skatinti asmeninę iniciatyvą ir ugdyti aktyvius ir gabius VDU studentus, rengti diskusijas, seminarus, susitikimus bei kitus renginius, organizuoti klubo narių ekonominių programų kūrimą ir jų įgyvendinimą, taip pat susitikimus su verslininkais, mokslininkais, valdininkais ir kitais žmonėmis, susijusiais su Kauno regiono, Lietuvos bei pasaulio verslu ir ekonomikos mokslu.

Klubas „Ekonomistai“ gali didžiuotis jau įgyvendintais klubo planais ir projektais: pasirašytos sutartys su LŽŪB, VB, UAB „Philip Morris Lietuva“ dėl VDU studentų praktikos atlikimo šiose įmonėse. Taip pat sėkmingai surengtas ne vienas seminaras su AB banko „Snoras“, FMĮ „Finansų Spektras“ bei kitų įmonių ir organizacijų atstovais.

Ypatingai sėkminga buvo 2003 m. kovo 26 dieną klubo suorganizuota Lietuvos aukštųjų mokyklų 2-oji komandinė ekonomikos olimpiada.
20030610_133543_0.pngStudentų ekonomistų olimpiada

Olimpiados dalyviai įtemptai sprendė užduotis

Olimpiados idėja yra sukviesti į vieną vietą geriausius ekonomikos studentus, dėstytojus, verslo atstovus bei, pateikus užduotis, patikrinti studentų ekonominį mąstymą ir žinias. Tai yra jau antrasis tokio pobūdžio renginys: 2002 m. pavasarį klubo „Ekonomistai“ rengta pirmoji Lietuvos aukštųjų mokyklų komandinė ekonomikos olimpiada susilaukė didelės sėkmės.

Kaip teigia S.Kancerevyčius, olimpiados tikslas buvo atrinkti geriausius ir perspektyviausius Lietuvos ekonomikos mokslų studentus ir paskatinti juos dar aktyviau gilintis į ekonomines problemas, o taip pat skatinti konkurenciją tarp aukštųjų Lietuvos mokyklų, palyginti stipriąsias ir silpnąsias jų išsilavinimo puses.

Olimpiadoje dalyvavo VDU, KTU, VU, VU KHF, SSE Riga lietuviai, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, LKKA, ŠU, LŽŪU. Kiekvieną komandą sudarė 5 nariai, išskyrus VU KHF, kurį atstovavo 3 studentai.

Olimpiados užduotis sudarė 20 uždavinių ir klausimų, apimančių pagrindines ekonomikos, verslo administravimo ir vadybos mokslų šakas: mikroekonomiką, makroekonomiką, tarptautinę ekonomiką, valstybės finansus, matematinius metodus ekonomikoje ir vadyboje, marketingą, strateginį planavimą, firmos finansus, apskaitą, organizacijų valdymą.

Siekiant, kad vertinimas būtų kuo objektyvesnis, vertinimo komisija buvo sudaryta iš įvairių universitetų dėstytojų ir skirtingų verslo organizacijų atstovų. Komisijos pirmininkė buvo VDU EVF Ekonomikos katedros vedėja doc. V. Pukelienė, UAB „Senukai“ atstovavo personalo skyriaus direktoriaus pavaduotoja V. Venclovaitienė. Komisiją taip pat sudarė: E. Stonkutė, J. Babaliauskaitė, S. Vaitkevičius, L. Šalčiuvienė, N. Katilius.
20030610_133630_1.pngApdovanojimus atsiima II–osios vietos laimėtojai – VDU komanda

Olimpiadai pasibaigus jos dalyviai labai noriai dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi renginiu ir žadėjo būtinai dalyvauti kitais metais. 7-osios vietos laimėtojai LKKA teigė netgi ketiną jau dabar pradėti rengti komandą sekančių metų olimpiadai. Ypatingai iškalbūs ir šiek tiek kritiški buvo LŽŪU komandos nariai (8 vieta): „Užduotys buvo gana specifinės, tačiau parodė bendrą jos dalyvių išprusimą, o pačiam renginiui trūksta organizuotumo: auditorijos – tragiškos, nelabai pavykęs olimpiados atidarymas, turiu galvoje informacijos stoką, bet svarbiausia – objektyvus ir teisingas vertinimas“, – teigė LŽŪU studentas Linas. KTU studentai, iškovoję 4-ąją vietą, nustebino komandos sudėtimi: vienas iš jos narių buvo 1 kurso studentas ir, kaip teigė komandos draugai: „Mes juo didžiuojamės, o įdomiausia, kad komandą mes surinkome paskutinį vakarą, todėl iš esmės jokio išankstinio pasirengimo nebuvo“. Vienintelė renginyje išdrįsusi dalyvauti aukštoji neuniversitetinė mokykla – Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, užėmusi 9-ąją vietą. Jos komandos nariai neatrodė nusivylę: „Čia puiku, suorganizuota šauniai, nors yra ir minusų: dėl užimtumo – kol taisė darbus, galėjo sugalvoti kokią nors ekskursiją į muziejų, ar dar kur…“ – dalijosi įspūdžiais dalyviai. SSE Riga, kaip ir dera nugalėtojams (2 kartą iš eilės), džiaugėsi laimėjimu, buvo patenkinti ir negailėjo komplimentų „Ekonomistams“. VDU komandos merginos buvo gana santūrios,bet, kaip ir dauguma dalyvių, džiaugėsi renginiu ir 2-ąja vieta. VU atiteko 3-ioji, šU – 5, o VU KHF – 6 vieta.

Atsižvelgiant į dalyvių išsakytas nuomones bei paties S. Kancerevyčiaus nuomonę, galima drąsiai teigti, kad nepaisant kai kurių nesklandumų olimpiada pateisino tiek dalyvių, tiek organizatorių viltis. Ir reikia tikėtis, kad „Ekonomistai“ ir toliau ne tik sėkmingai įgyvendins savo planus, bet sulauks dar daugiau dėmesio iš įdomių, perspektyvių ir norinčių prisijungti prie klubo veiklos žmonių.


(c) Universitas Vytauti Magni