Atgal  sra  
STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MAGISTRANTŪRĄ  2003 METAIS TVARKA
20030612_120038_2.pngSTUDIJŲ PROGRAMOS

Vytauto Didžiojo universitetas 2003 metais priims į šių krypčių magistro kvalifikacinio laipsnio dieninių studijų programas:

Ekonomikos ir vadybos fakultete
• ekonomika (programos: makroekonomika; finansai ir bankininkystė),
• verslo administravimas (programos: marketingas ir tarptautinė komercija; bendruomenės verslo administravimas*),
• vadyba (programa: firmų organizavimas ir vadyba).

Gamtos mokslų fakultete
• aplinkotyra (programa: aplinkosaugos organizavimas),
• biologija (programa: molekulinė biologija ir biotechnologija),
• fizika (programa: teorinė fizika),
• chemija (programa: cheminė analizė ir kontrolė).

Humanitarinių mokslų fakultete
• etnologija (programa: lietuvių etninė kultūra),
• filosofija (programa: praktinė filosofija),
• istorija (programa: Lietuvos istorija),
• filologija (programos: taikomoji anglų kalbotyra, anglų kultūra ir literatūra; šiuolaikinė lietuvių literatūrologija; taikomoji lietuvių kalbotyra; taikomoji germanistika ir lituanistika; kompiuterinė lingvistika*).

Informatikos fakultete
• informatika (programos: taikomoji informatika; verslo informatika; elektroninio verslo informatika*),
• matematika (programa: taikomoji matematika).

Katalikų teologijos fakultete
• teologija (programos: pastoracinė teologija; bažnytinė teisė; krikščioniškasis švietimas).

Menų institute
• menotyra (programos: meno istorija ir kritika; kultūros vertybių apsauga; teatrologija).

Socialinių mokslų fakultete
• edukologija (programos: ugdymo organizavimas; profesinio mokymo vadyba; andragogika),
• psichologija (programos: mokyklinė psichologija; organizacinė psichologija; sveikatos psichologija),
• sociologija (programa: taikomoji sociologija).

Socialinio darbo institute
• socialinis darbas (programa: socialinio darbo praktika).

Politikos mokslų ir diplomatijos institute
• politikos mokslai (programos: diplomatija ir tarptautiniai santykiai; lyginamoji politika),
• viešasis administravimas (programos: valstybės institucijų administravimas; euroinstitucijų administravimas),
• komunikacija ir informacija (programa: viešoji komunikacija).

Teisės institute
• teisė (programos: tarptautinė teisė; komercinė teisė; administracinė teisė).

Pastaba: * naujai registruojamos programos.

PRIĖMIMO TVARKA

Į magistrantūrą konkurso tvarka priimami asmenys, turintys atitinkamos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Į magistrantūrą priimami asmenys, kurių bakalauro studijų akademinės pažymos egzaminų vidurkis ne mažesnis kaip 7,5 balo. Pagrindiniai konkursiniai kriterijai – bakalauro studijų visų egzaminų pažymių aritmetinis vidurkis, studijų programos specialaus lavinimo dalykų apimtis, šių dalykų egzaminų pažymių aritmetinis vidurkis ir bakalauro diplominio darbo pažymys. Papildomus reikalavimus, esant lygioms sąlygoms, nustato fakultetai.

Į teisės magistrantūrą priimami visų krypčių bakalaurai, išklausę universiteto nustatytą socialinių mokslų dalykų kreditų skaičių ir išlaikę integruotą anglų kalbos ir teisinio mąstymo testą.

Į viešosios komunikacijos magistrantūrą priimami visų krypčių bakalaurai, sėkmingai išlaikę specialų testą.

Kitų aukštųjų mokyklų absolventai, stojantieji į bet kurią programą, gali būti priimti tik išlaikę anglų kalbos testą.

Dokumentai – prašymas rektoriaus vardu, bakalauro diplomas, pagrindinių studijų akademinė pažyma, 4 nuotraukos (3x4) – priimami fakultetų dekanatuose nuo birželio 20 d. iki birželio 27 d.

Priėmimo komisijų posėdžiai vyks liepos 1–4 d. d.

Telefonas pasiteiravimui: 8 37~323206
Internetas: www.vdu.lt/priemimas 
Adresas: Donelaičio g. 52, Kaunas 3000


(c) Universitas Vytauti Magni