Universitas Vytauti Magni, 2003 m. Nr. 5    1-15 ið 8 straipsniø,   8 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Kas studentui nuo širdies nubyrėjo Literatūrinis priedas
Senate
Kalbos kertelė R. Šarkauskienė
"Universitetas ir bažnyčia Lietuvoje" M.Paulikaitė, D.Kuzmickaitė
Auksinis rugsėjis Eimis
Retorių teatras – kas tai? G. Stankevičiūtė
15-tieji atkurtojo universiteto metai N. Kreimerienė
Kaip sėkmingai surasti darbą Europoje? Doc. I. Bakanauskienė