Universitas Vytauti Magni, 2003 m. Nr. 6    1-15 ið 4 straipsniø,   6 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Spalio stebuklai Kalendorius
Bendradarbiavimas J. Vaičenonis
Kas studentui nuo širdies nubyrėjo Literatūrinis priedas
Studijos VDU Teisės institute Interviu