Atgal á sàraðà  
Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos Šaulių sąjungos bendradarbiavimas

Jonas Vaičenonis
20031125_140841_0.png2001 m. balandžio 20 d. buvo pasirašyta Lietuvos šaulių sąjungos ir Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros bendradarbiavimo sutartis. Sutartimi siekiama įtraukti į Šaulių sąjungos istorijos tyrinėjimą istorikus, studentus, numatoma kelti tarpukario Lietuvos Šaulių sąjungos, išeivijos bei 1989 m. atkurtos organizacijos išlikusius archyvus. Tikimasi, kad pagal parengtą medžiagą bus galima parašyti išsamią Šaulių sąjungos istoriją. Istorijos katedra įsipareigojo rekomenduoti studentams rašyti kursinius, bakalauro bei magistro darbus Šaulių sąjungos istorijos temomis, rengti mokslinių tekstų rinkinį.

Norėdami sužinoti daugiau apie Šaulių sąjungą ir kas paskatino pasirašyti tokią sutartį, ko iš jos tikimasi ateityje, pakalbinome Šaulių sąjungos ryšių su visuomene skyriaus viršininkę Aldoną Vaičekauskienę.

Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės organizacija, kurios tikslas – stiprinti valstybės gynybinę galią, ugdyti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtoti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. Sąjunga yra sukarinta organizacija, integruota į Lietuvos gynybinę sistemą. 1919 m. birželio 27 d. laikoma Šaulių sąjungos įkūrimo data. Šiandieninė Šaulių sąjunga tęsia tarpukario Lietuvoje iki 1940 m. veikusios organizacijos veiklą. 1989 m. birželio 1 d. Kaune vykusiame “Tremtinio” klubo ir Demokratų partijos mitinge buvo oficialiai paskelbtas Šaulių sąjungos atkūrimas. 1990 m. vasario 15d. įvyko Atkuriamoji konferencija. Lietuvai lemtingais 1991 metais šauliai jau buvo organizuota struktūra ir aktyviai dalyvavo saugant Parlamentą ir kitus valstybės objektus. Saugodami objektus ir valstybės sienas žuvo šauliai: I. Šimulionis, D. Gerbutavičius ir G. Žagunis. Šauliai talkino ir išvedant okupacinę kariuomenę.

Siekdama įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus Šaulių sąjunga bendradarbiauja su daugeliu Lietuvos ir užsienio institucijų: Civilinės saugos departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos, Viešąja įstaiga “Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos”, Lietuvos kariuomene, Pasienio policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Generolo Jono Žemaičio karo akademija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Vytauto Didžiojo karo muziejumi, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR vyriausybės, Estijos Noored Kotkad ir Latvijos Jaunsardze giminingomis organizacijomis.

Pasirašyti sutartį su VDU paskatino noras turėti kuo daugiau informacijos apie Šaulių sąjungos istorija, pasiekti, kad jos istorijos faktus rinktų ir analizuotų istorikai. Tuo pačiu tikimės paskatinti istorikus ir visuomenę domėtis Šaulių organizacija, jos dabartine veikla. Esami rezultatai kol kas tenkina. Be abejo, Šaulių sąjunga turėtų skirti daugiau dėmesio organizacijos istorijai, tačiau, labai išsiplėtus Sąjungos veiklai, ne visada galima rasti galimybių atlikti visus reikalingus darbus. Tikimės ir toliau gražaus bendradarbiavimo su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedra.

Per keletą bendradarbiavimo metų jau galime pasigirti ir atlikto darbo rezultatais. 2002 ir 2003 m. VDU buvo organizuotos mokslinės konferencijos “Lietuvos Šaulių sąjungos istorijos fragmentai”. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti moksliniai straipsniai buvo išleisti atskiru leidiniu tokiu pačiu pavadinimu. Tyrinėti Šaulių sąjungos istorijos ėmėsi ir VDU HMF istorijos specialybės studentai. Įvertinus atliktus darbus ir Istorijos katedrai rekomendavus, Lietuvos Šaulių sąjunga skyrė dvi paskatinamąsias premijas: VDU HMF istorijos specialybės studentei RITAI KALINAUSKAITEI už bakalauro darbą: “Lietuvos Šaulių sąjunga valstybės ginkluotųjų pajėgų struktūroje (1935-1940)”, ir VDU HMF istorijos specialybės studentei GINTAREI KURTINAITYTEI už kursinį darbą: “Lietuvos Šaulių sąjungos atkūrimas ir veikla iki 1990 metų vasario 15 dienos”.

Žvelgdami į ateitį manome, kad pradėtas bendradarbiavimas tarp VDU HMF Istorijos katedros ir Šaulių sąjungos bus vaisingas, atnešantis naudą abiem partneriams.


(c) Universitas Vytauti Magni