Universitas Vytauti Magni, 2003 m. Nr. 7    1-15 ið 6 straipsniø,   8 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

GIMTOSIOS KALBOS žurnalui - 70 R. Šarkauskienė
Kas studentui nuo širdies nubyrėjo Literatūrinis priedas
Aš iš trečiosios VDU studentų kartos K. Aleksynaitė
Botanikos sodo grožis kenčia tylėdamas E. Pūras
Viskas prasideda nuo idėjos J. Kovalevskaitė
Studijų kokybės užtikrinimas I. Savickienė