Universitas Vytauti Magni, 2004 m. Nr. 1    1-15 ið 9 straipsniø,   3 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Vidurio Lietuvos problema 1920-1922 m. UVM inf.
Kalbos konsultacijų punktas Doc. V. Vasiliauskienė
Koks sausis! Eimis
Darbai, problemos, uždaviniai T. Pabedinskas
Išsakytos aukštojo mokslo problemos N. Kreimerienė
VDU krepšininkai metą iššūkį KKML ekipoms E.Pūras
Mokymasis visÄ… semestrÄ… E. PÅ«ras
Kasmetinė aukštųjų mokyklų mugė T. Pabedinskas
Senate