Atgal á sàraðà  
Mūsų universitetas dalyvavo kasmetinėje aukštųjų mokyklų mugėje

Tomas PABEDINSKASSausio 16–17 d. LKKA lengvosios atletikos manieže buvo surengta kasmetinė aukštųjų mokyklų mugė. Šiais metais joje dalyvavo penkiolika valstybinių aukštųjų mokyklų ir Tarptautinė privati aukštoji vadybos mokykla. Nors mugė, kurią jau galima vadinti tradicine, šiais metais buvo daug kuo panaši į praėjusių metų renginį, tačiau būta ir kai kurių pasikeitimų.


20040226_152409_0.pngMalonu tai, kad šiemet abi mugės dienas lankytojų srautas pasiskirstė tolygiai – jos atidarymo metu prie LKKA lengvosios atletikos maniežo durų nebuvo matyti įprastos spūsties. Vis dėlto ir tie, kurie atvyko į renginio pradžią, skubėjo ne veltui. Atidarymo metu jie galėjo pasidžiaugti scenoje matydami visų aukštųjų mokyklų rektorius, taip pat spėjo pasiimti juos dominančių aukštųjų mokyklų informacinius leidinius, kurių atsargas į mugę susirinkę abiturientai sparčiai naikino. Vėliau atvykusieji taip pat galėjo ne tik sužinoti jiems rūpimą informaciją, bet ir išvysti mugę pagyvinusius šou elementus – visą dieną trukusius atskirų aukštųjų mokyklų prisistatymus, išradingai įrengtus jų stendus. Pavyzdžiui, Lietuvos karo akademija savo stendą apdengė maskuojamos spalvos audeklu, atsivežė pabūklą, o patys Akademijos atstovai vilkėjo karinėmis uniformomis. Savitai lankytojų dėmesį bandė atkreipti ir Vilniaus dailės akademija. Nors ir nelabai informatyvus šios aukštosios mokyklos stendas aiškiai perteikė laisvą kūrybos dvasią – jame derėjo ir seno dviračio konstrukcijos ir video projekcijoje demonstruojama kompiuterinė grafika, sukurta naudojant šiuolaikines technologijas.

Mugei parengtas VDU stendas taip pat turėjo išskirtinių bruožų. Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad šiemet mūsų universitetas išsiskyrė ypač aiškia informacijos pateikimo struktūra. Atskirose stendo dalyse buvo pristatyta VDU studijų sistema, taip pat bakalaurų, magistrantūros ir doktorantūros studijų programos, kurių supratimą palengvino grafiškai pateikiama informacija. Mūsų universiteto stendą papuošė jo absolventų nuotraukos ir informacija apie sėkmingą jų profesinę karjerą. Gana įspūdingai atrodė ir žemėlapis, apraizgytas linijų, žyminčių VDU tarptautinių ryšių tinklą. Atskiro aprašymo vertas mugės metu demonstruotas informacinis filmas apie mūsų universitetą. Jame buvo pristatomos įvairios universiteto akademinio gyvenimo sritys: įspūdingai atrodanti Didžioji aula, koplyčia, pastatai, kuriuose įsikūrusios universiteto auditorijos, kompiuterizuotos bibliotekos, Sporto centras ir universiteto meno kolektyvai, suteikiantys studentams galimybę turiningai praleisti laisvalaikį. Iš atskirų teminių siužetų sudarytas filmas nevirto vien informacijos kratiniu – patrauklios vizualinės formos ir malonaus garso takelio derinys atspindėjo šiuolaikinės audiovizualinės kūrybos tendencijas. Pasak VDU techninio skyriaus darbuotojo Vidmanto Jankausko, tokio filmo sukūrimas reikalauja daug laiko ir profesionalaus darbo – reikia atrinkti svarbiausią informaciją, sukurti filmo scenarijų, profesionaliai nufilmuoti ir sumontuoti vaizdinę medžiagą.
Mugės metu jos lankytojams buvo dalijami informaciniai VDU leidiniai, kuriuose siekta pateikti tik esminę informaciją, nepaklaidinant jos sraute aukštąsias studijas besirenkančių abiturientų. Šiemet parengti keturi leidiniai: lankstinukas su bendrojo priėmimo į Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų pagrindines studijas 2004 metais etapais ir terminais, leidinys, supažindinantis su studentų priėmimo į Vytauto Didžiojo universitetą tvarka, laikraščio „Universitas Vytauti Magni“ abiturientams skirtas priedas ir atskiras Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros parengtas informacinis lapelis.

Mugės metu kiekviena joje dalyvaujanti aukštoji mokykla surengė savo atskirą pristatymą scenoje.

VDU pristatymą pagyvino Studentų atstovybės inscenizuotas pasirodymas ir mūsų universiteto meninio kolektyvo „Žilvitis“ parengta programa.

Didžiausio abiturientų susidomėjimo, pasak Studentų priėmimo centro vedėjos dr. Danutės Stakeliūnaitės, sulaukė Ekonomikos ir vadybos, Socialinių mokslų fakultetų bei Politikos mokslų ir diplomatijos instituto siūlomos studijos. Smagu buvo prie VDU stendo sutikti mūsų universiteto studentą, atvykusį kartu su jaunesniuoju broliu, kuris taip pat domisi galimybe studijuoti šiame universitete. Kita vertus, buvo ir tokių, kurie teigė į mugę atvažiavę tiesiog „susirinkti makulatūros“ ir tik vėliau, išstudijavę gautus informacinius leidinius, jie žadėjo rinktis aukštąją mokyklą, į kurią norėtų stoti.

Belieka tikėtis, kad ateityje aukštųjų mokyklų mugė sulauks daugiau lankytojų, žinančių, ką joje nori rasti ir sužinoti, o VDU kitais metais žada vėl tobulinti savo prisistatymą – jei šiemet Studentų atstovybė puikiai pasirodė mūsų universitetui prisistatant scenoje, tai kitais metais su studentų atstovais abiturientai galės bendrauti visos mugės metu.


(c) Universitas Vytauti Magni