Atgal á sàraðà  
Vidurio Lietuvos problema 1920–1922 m.Konferencija vyks 2004 m. vasario 26–27 d. Vytauto Didžiojo universiteto Centrinių rūmų Mažojoje salėje (Daukanto g. 28).
Konferencijos organizatoriai: Kauno Vytauto Did˛iojo universiteto Istorijos katedra, Slavistikos centras, Karo istorijos centras, Torunės M. Koperniko universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas.

Konferencijos organizacinis komitetas: doc. P. Janauskas (Kaunas), prof. W. Rezmer (Torunė), dr. V. Rakutis (Kaunas), dr. V. Kamuntavičienė (Kaunas).


Renginio tikslas – suburti Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Latvijos šalių istorikus, kultūrologus ir filosofus, tyrinėjančius XX a. pirmosios pusės Vidurio – Rytų Europos regiono politinės, socialinės bei kultūrinės raidos problemas. Šiame kontekste tikimasi išryškinti Lietuvos – Lenkijos priešpriešą XX a. antrajame dešimtmetyje bei pasekti, kokią įtaką tai turėjo poversalinės Europos stabilumui.

Konferencijoje pranešimus skaitys plačiai žinomi Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai: prof. W. Rezmer (Torunė), prof. W. Suleja (Vroclavas), prof. K. Potchs (Rezeknė), doc. P. Janauskas (Kaunas), doc. A. Kovtun (Kaunas), dr. K. Buchowski (Bialystokas), dr. D. Szpoper (Gdanskas), dr. W. Sleszyński (Bialystokas), dr. E. Jekabsons (Ryga), dr. R. Miknys (Vilnius), dr. E. Mazko (Gardinas), dr. Č. Laurinavičius (Vilnius) bei jauni perspektyvūs tyrinėtojai – dokt. I. Karčiauskaitė (Kaunas), dokt. A. Pukszto (Varšuva) ir kt.
Konferencijos metu bus analizuojamas palyginti siauras, bet turtingas įvykiais chronologinis laikotarpis (1919–1922 m.). „Vidurio Lietuvos“ idėjos genezės atskleidimas turėtų padėti suvokti pagrindinių lenkų grupuočių – belvederio stovyklos, vadovaujamos J. Pilsudskio, bei endekų su R. Dmovskiu priešakyje politinės minties raidą. Pirmą kartą istoriografijoje bus bandoma atskleisti vietos gyventojų – Vilniaus lenkų – požiūrį į federalistų ir inkorporacionalistų veiklą. Generolo L. Želigovskio realizuota „sukilimo“ idėja nevienareikšmiškai buvo vertinama kaimyninėse šalyse. Konferencijos metu tikimasi nuodugniai išanalizuoti šios akcijos poveikį viso regiono geopolitinei padėčiai.

Šioje tarptautinėje konferencijoje įvairių šalių mokslininkai pristatys savas „Vidurio Lietuvos“ interpretacijas, supažindindami su jomis ne tik akademinę bendruomenę, bet ir visus, besidominčius istorija. Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu planuojama išleisti straipsnių rinkinį.

UVM inf.


(c) Universitas Vytauti Magni