Universitas Vytauti Magni, 2004 m. Nr. 2    1-15 ið 8 straipsniø,   6 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Pasaulio universitetai E. PÅ«ras
Rektoriaus ataskaita
Profesorius Vytautas Kubilius I. Vaičekauskaitė
Literatūrinis puslapis R. Keturakis
Kokius renginius renkasi studentai? T. Pavedinskas, E. PÅ«ras
Trumpas žodelis - didelė klaida R. Šarkauskienė
Senate UVM inf.
Dėstytojas studentų ringe S. Aleksandravičiūtė