Atgal į sąrašą  
Trumpas žodelis – didelė klaida

Ramunė Šarkauskienė, kalbos konsultacijų punkto konsultantė

Dėstytojas, nužvelgęs auditoriją, taria: „Pas ką yra klausimų?“ Studentas iš auditorijos galo atsiliepia: „Pas mane yra…

Tai turbūt daugeliui iš mūsų gerai žinoma situacija. Klausimas taip pat daugelį kartų girdėtas. Bėda ta, kad taip klausti nėra taisyklinga. Prielinksnio pas konstrukcijos su galininku lietuvių kalboje normiškai vartojamos dviem pagrindiniais atvejais: 1) nurodant kieno nors buvimo vietą, pvz.: gyvenu pas tetą, užtrukau pas katedros vedėją; 2) nurodant vietą – kelionės tikslą, pvz.: einu pas dekaną, skrendu pas giminaičius į Kanadą, važiuoju pas gydytoją. Antruoju atveju sakinyje paprastai vartojamas koks nors judėjimą nusakantis veiksmažodis, pvz., vykti, eiti, važiuoti, skristi, keliauti, bėgti ir kt.

Turėjimui nusakyti vartojamos prielinksnio pas konstrukcijos su galininku lietuvių kalboje – didelė klaida. Tokie pasakymai nepuošia nei vieno išsilavinusio žmogaus kalbos. Aptariamuoju atveju derėtų sakyti: „Kas turi klausimų? Kas norėtų paklausti? Gal kam kilo klausimų?“ Atsakoma atitinkamai: „Aš turiu. Aš norėčiau paklausti. Aš noriu pasiteirauti.“ Matome, kad galimų taisyklingų variantų yra ne vienas. Belieka tik pasirinkti ir įsiminti!


(c) Universitas Vytauti Magni