Atgal  sra  
Senate

Vasario 18 d. įvykusiame Senato posėdyje svarstyta ir nutarta.

Tylos minute pagerbtas žuvęs buvęs VDU Atkuriamojo Senato ir Senato narys prof. Vytautas Kubilius.

Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius  paskelbia kandidatus į išeivijos veikėjo Broniaus Bieliuko stipendijas. Broniaus Bieliuko stipendijas ir diplomus įteikia Rektorius prof. Vytautas Kaminskas ir Senato sekretorius prof. Pranas Žukauskas. Stipendijos įteiktos šiems studentams: Vilmai Akmenytei, Irmai Astrauskaitei, Kęstučiui Bartkevičiui, Dariui Klibavičiui, Timui Petraičiui, Jurgitai Rimkutei, Aušrai Tamašauskaitei, Aušrai Vasiliauskienei, Virginijai Vitkienei ir Monikai Bukontaitei.

Senato nariai atidžiai išklausė Rektoriaus prof. V. Kaminsko ataskaitą ir vienbalsiai jai pritarė. Taip pat vienbalsiai patvirtinta 2004 metų universiteto sąmata.

Suteikti pedagoginiai vardai. Gamtos mokslų fakulteto habil. dr. Sigitui Maruškai suteiktas fizinių mokslų srities chemijos krypties docento vardas. Katalikų teologijos fakulteto dr. Artūrui Grickevičiui suteiktas humanitarinių mokslų srities istorijos krypties docento vardas.

Senatas pritaria VDU prisijungimui prie Didžiosios universitetų chartijos.

Apsvarstyti kai kurie magistrantūros studijų klausimai.


(c) Universitas Vytauti Magni