Universitas Vytauti Magni, 2004 m. Nr. 4    1-15 ið 7 straipsniø,   3 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

VDU krepšininkai - nugalėtojai ! E. Pūras
Universitetas atšventė 15-os m. jubiliejų UVM inf.
Pokalbis su pirmuoju VDU rektoriumi K. Dvirnaitė
Antrasis VDU rektorius pasakoja K. Dvirnaitė
Apdovanojimai jubiliejaus proga UVM inf.
Sustabdytos VDU jubiliejaus akimirkos A. Vaitkevičius
VDU švenčia savo atkūrimo jubiliejų N. Kreimerienė