Atgal á sàraðà  
Senato posėdyje, įvykusiame birželio 16 dieną, svarstyta ir nutarta:

1. Daktaro diplomai buvo įteikti 25 asmenims, sėkmingai baigusiems doktorantūros studijas. Tai:
Mickevičius Saulius (fizika), Vrublevskaja Oksana (fizika), Ivanovas Bernaras (istorija), Nėnienė Inga (etnologija), Marozienė Ligita (ekologija ir aplinkotyra), Pažėraitė Aušrelė Kristina (istorija), Kandzežauskaitė Modesta (ekologija ir aplinkotyra), Paulikaitė Milda (filosofija), Abrasonis Gintautas (fizika), Bartusevičienė Birutė (ekologija ir aplinkotyra), MorkūnaitėHaimi Šarūnė (biochemija), Naučienė Zita (biochemija), Vaičenonis Jonas (istorija), Skiriutė Daina (ekologija ir aplinkotyra), Slavinskienė Aušrinė (menotyra/meno kritika), Simanaitienė Raimonda (menotyra/meno kritika), Šlekonytė Jūratė (etnologija/folkloras), Valatka Simonas (ekologija ir aplinkotyra), Petrošienė Lina (etnologija), Žukauskaitė Irena (ekologija ir aplinkotyra), Davulienė Lina (fizika), Plukienė Rita (fizika), Bražiūnas Gintautas (fizika), Aukštuolytė Nijolė (filosofija), Anužienė Laimutė (edukologija).

2. Gamtos mokslų fakulteto Molekulinės biologijos ir biotechnologijos specializacijos magistrei Žydrūnei Polianskytei buvo įteikta "Swiss Baltic Net Graduate Award" premija-stipendija. Ši premija jai buvo skirta už darbą "Spėjamojo mitochondrijų tarpmembraninės erdvės sandoserino proteazės kolonavimas ir raiška". Ją įteikė Šveicarijos Gerberto Rüfo fondo vienos iš programų "Swiss Baltic Net", skirtų Šveicarijos ir trijų Baltijos šalių (Latvijos, Lietuvos ir Estijos) kontaktų mokslo srityje užmezgimui bei jaunųjų šių šalių mokslininkų rėmimui, atstovė Renata Žukovskaja. Svarbu pabrėžti, kad šiais metais iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų jaunųjų mokslininkų buvo pasirinkta mūsų universiteto magistrė.

3. Senato Kvalifikacinės komisijos pirmininkas prof. Romualdas Apanavičius pristatė konkurso universiteto etatinėms vietoms užimti pretendentų pavardes. Jie buvo patvirtinti slaptu balsavimu.

4. Senatas nutarė suteikti docento pedagoginius vardus šiems VDU darbuotojams: VDU Teisės instituto direktoriui dr. Tadui Klimui ir SMF Edukologijos katedros dėstytojai dr. Laimai Sajienei.

5. Rektoriui pasiūlius, Senatas slaptu balsavimu patvirtino šių katedrų vedėjų kandidatūras: prof. Jonas Kvedaravičius (Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Vadybos katedra); doc. habil. dr. Audrius Maruška (Gamtos mokslų fakultetas, Chemijos katedra); doc. Violeta Kalėdaitė (Humanitarinių mokslų fakultetas, Anglų kalbos katedra); doc. Indrė Žekevičiūtė (Humanitarinių mokslų fakultetas, Lietuvių literatūros katedra); doc. Ineta Savickienė (Politikos mokslų ir diplomatijos institutas, Regionistikos katedra).

6. Apsvarsčius pritarta kai kurioms studijų reguliamino pataisoms.


(c) Universitas Vytauti Magni