Universitas Vytauti Magni, 2004 m. Nr. 6    1-15 iš 6 straipsnių,   3 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Pradedame dar vienerius mokslo metus N. Kreimerienė
Botanikos sodas kviečia S. Aleksandravičiūtė
Garbingas Å ventojo Sosto apdovanojimas UVM inf.
Rugsėjis Eimis
Ir vėl rugsėjis... K. Dvirnaitė
In memoriam Česlavui MiloÅ”ui VDU akad. bendruomenė