Universitas Vytauti Magni, 2004 m. Nr. 7    1-15 ið 6 straipsniø,   7 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Spalis Daiva
VDU įsikūrusios maitinimo įstaigos D. Stankevičiūtė
Kultūros leidinių kaleidoskopas UVM inf.
Regionistikos katedroje - naujos programos S. Aleksandravičiūtė
Naujausia mokymo kalbų laboratorija VDU studentams R. Mikalajūnaitė
Naujoji VDU referentė viešiesiems ryšiams D. Stankevičiūtė